Skissbild på Högsbo specialistsjukhus som ska stå klart 2023.

Det nya specialistsjukhuset ska vara klart 2023 och beskrivs som en viktig del i det stora omställningsarbetet av vården i Västra Götalandsregionen, som bland annat handlar om att koncentrera vård och flytta vården närmare invånarna.

Andra anledningar till bygget är att flera av de befintliga sjukhusen i Göteborg har nått sitt bäst-före-datum samtidigt som befolkningen beräknas öka kraftigt de kommande åren. För att klara det vill regionen flytta ut cirka 190 000 fler specialistbesök i öppenvården och 10 000 operationer från Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Regionen behöver tillskapa ny kapacitet, företrädesvis utanför det stora universitetssjukhuset. Vi inser att mer och mer vård behöver göras i öppen regi, säger projektledaren Henrik Almgren.

Högsbo specialistsjukhus kommer, tillsammans med det planerade specialistsjukhuset vid Wieselgrensplatsen, få en nyckelroll i den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborg framöver.

Uppdraget är att skapa ett sjukhus som ska stå för »nytänkande och innovation och ska utmana befintliga former att bedriva nära hälso- och sjukvård«.

På sjukhuset kommer det att finnas operation, mottagningar, röntgen- och provtagning med CT, MR, slätröntgen och ultraljud. Det ska finnas ett dagkirurgiskt centrum med nio salar där 11 000 operationer ska kunna göras årligen. Sjukhuset kommer däremot inte att ha några slutenvårdsplatser.

Det skiljer sig på flera sätt från ett traditionellt sjukhus. I stället för att ha separata och specialiserade avdelningar kommer ungefär 80 procent av de 60 mottagningsrummen att kunna användas av alla mottagningar.

– Vi har försökt skapa ett sjukhus där vi förebygger det traditionella kliniktänket med exempelvis en dedikerad mottagning för kirurgi och en för ortopedi som är väldigt platsbundna, säger Henrik Almgren.

Han fortsätter:

– På så sätt blir det en annan flexibilitet – en mottagning kan förändras över tid utifrån behovet.

Planen är att inte ha några fasta expeditioner överhuvudtaget. Administrativt arbete eller digitala vårdbesök görs exempelvis vid olika arbetsplatser som är anpassade efter just den aktuella uppgiften.

Sjukhuset byggs även så att patienter och personal separeras i olika delar av sjukhuset och endast möts i själva vårdsituationen.

– Fördelen är att vårdgivarna kan arbeta mer självständigt utan att riskera att bli överhörda. Då kan de mer löpande i det dagliga arbetet stämma av frågor där de är utan att behöva gå undan eller kompromissa med patienternas integritet, säger Henrik Almgren.

Merparten av verksamhet som i dag bedrivs på Frölunda specialistsjukhus ska införlivas i verksamheten i Högsbo. Delar från Sahlgrenska universitetssjukhuset ska också flyttas till det nya specialistsjukhuset.

– Det handlar framför allt om kirurgi, ortopedi och gynekologi som ska fasas ut från Sahlgrenska till nya Högsbo.

Många frågor återstår att lösa. Vilka specifika diagnoser inom specialiteterna som ska flyttas till det nya specialistsjukhuset är till exempel inte klart.

– Det får Sahlgrenska jobba vidare med tillsammans med den nya sjukvårdsförvaltningen som Högsbo är del av – och det krävs naturligtvis även ett kliniskt engagemang i detta. Där är vi långt ifrån färdiga.

Henrik Almgren hoppas att det arbetet, som ligger under förvaltningarna, ska starta snart.

– Vi måste etablera kontakter med klinikerna och bjuda in till medverkan relativt omgående. Att flytta verksamhet från en punkt till en annan är en jätteförändring som man måste vara ödmjuk inför.

Hur ska ni undvika ett likande scenario som vid bygget av Nya Karolinska Solna, där man tvingades göra stora ombyggnader för att man inte lyssnat tillräckligt på personalen?  

 – Ska du lyckas med ett utvecklingsarbete som bygger på en idé om att innovera så måste du bjuda in alla vårdanställda att medverka och det måste göras innan förändringen ska genomföras.

I dagsläget pågår framför allt samarbete med Frölunda specialistsjukhus.

– Personalen har visat ett jättestort intresse för detta, säger Henrik Almgren.

Samtidigt har sjukhusbygget fått kritik.

– För två tre år sedan möttes vi av väldigt hög skepticism. Inte för att ett nytt sjukhus skulle byggas utan främst för idéerna om separerade flöden och att inte ha några fasta expeditioner, säger Henrik Almgren.

 

Högsbo specialistsjukhus

Högsbo specialistsjukhus byggs på tomten där Högsbo sjukhus ligger i dag och ska bli ett modernt närsjukhus med fokus på dagkirurgi. Markarbetet startade i början av augusti och sjukhuset väntas vara klart efter sommaren 2023.

Det beräknas kosta cirka två miljarder kronor och omfattar 24 500 kvadratmeter. Det ska kunna ta emot 11 000 dagkirurgiska patienter per år och 140 000 digitala och fysiska patientmöten.

Sjukhuset var ursprungligen tänkt att bli mindre. Men när ett annat planerat sjukhusbygge vid Frihamnen i Göteborg skrotades, utvidgades i stället planerna i Högsbo.

Under perioden 2026-2028 ska även ett specialistsjukhus byggas på Wieselgrensplatsen, där Lundby närsjukhus (som på sikt ska avvecklas) ligger i dag. Det kommer dock att bli mindre än Högsbo specialistsjukhus. Nästa steg i det projektet är att göra en förstudie och behovsanalys.

Tidigare har Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus och Frölunda specialistsjukhus haft självständiga förvaltningar med egna styrelser. Sedan januari ligger alla under samma förvaltning »Sjukhusen i Väster«.