För ett antal år sedan fanns planer på tre nationella högspecialiserade enheter i landet för patienter med mycket allvarligt självskadebeteende. Patienter vars självskadebeteende oftast gränsar till livshotande och där annan psykiatrisk vård inte hjälpt.

Men när planerna strandade – eftersom regioner och landsting inte kunde komma överens om en gemensam finansieringsmodell för den här kostsamma vården – bestämde sig Västra Götalandsregionen för att ta saken i egna händer.

I dag öppnar en enhet med tio vårdplatser för just den här patientgruppen med placering på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra.

Vid enheten, där vården och behandlingen vilar på metoden dialektisk beteendeterapi, ska patienter erbjudas ett intensivt och strukturerat träningsprogram i heldygnsvård under tre till sex månader.

En stor del av behandlingen är färdighetsträning i grupp, enligt Giuseppe Guerriero, vårdenhetsöverläkare vid den nya enheten.

– Patienterna kommer bland annat lära sig färdigheter för att klara starka känslopåslag som kan vara ett stort hinder vid den här problematiken.

Det första målet är att sänka vårdnivån så att patienten sedan kan fortsätta sin behandling i öppenvården, enligt Giuseppe Guerriero.

– Vi kan absolut hjälpa patienten att bli av med sina självskadeproblem. Men på tre till sex månader kanske vi inte kan lösa all grundproblematik som orsakat eller underhåller patientens självskadebeteenden. Det kräver ett längre arbete, som kommer att ske i öppenvård.

Han konstaterar att den här patientgruppen ofta har väldigt svårt att få hjälp.

– De hamnar ofta på vanliga slutenvårdsavdelningar, där personalen kanske inte är utbildad för att ta hand om dem. De här patienterna har en tendens att försämras av slutenvård. Men alla klarar inte att få behandling i öppenvården, säger Giuseppe Guerriero.

– Den här enheten gör det möjligt att ge evidensbaserad behandling i en trygg kontext under 24 timmar per dygn, fortsätter han.

Enheten tar emot patienter från Västra Götalandsregionen men har också avtal med Region Jönköpings län, Region Halland och Region Värmland. För att en patient ska få vård inom enheten krävs remiss från specialistpsykiatrin i de aktuella regionerna.

Tanken är också att den nya enheten, som har både forsknings- och konsultationsuppdrag, ska kunna sprida kunskap till andra delar av vården.

Giuseppe Guerriero är glad över att nu ta emot de tre första patienterna.

– Vi är väldigt peppade och entusiastiska inför att komma i gång och börja implementera allt det här, säger han.