En av domstolens motiveringar är att läkaren sannolikt även kommer att förlora sin läkarlegitimation, rapporterar Sveriges Television.

I tingsrätten dömdes läkaren, som varit verksam vid en vårdcentral, till fängelse i tre år och nio månader. Straffet sänks nu till tre år. För den andra personen sänks straffet med ett år, till fyra och ett halvt år.

De båda hade kommit i kontakt med offret via ett chattprogram för mobiltelefoner. De förgrep sig sedan på den minderåriga flera gånger under 2016. Totalt dömdes läkaren tidigare i somras för två fall av våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Den andra personen dömdes för samma brott, men för fem fall av våldtäkt.

Nu sänker hovrätten graden på två av brotten, från grovt till normalgraden. När det gäller barnpornografibrottet anses fortfarande nio bilder som läkaren har haft vara grova. Men domstolen anser att omfattningen av det totala innehavet och innehållet i de nio bilderna ändå gör att brottet ska anses vara av normalgraden.

Den sexuella poseringen anser hovrätten ha ägt rum under en begränsad tid och utan hot, tvång eller våld. Därför ändras rubriceringen till brott av normalgraden.