På kort tid har sju av de fast anställda överläkarna vid medicinkliniken på Oskarshamns sjukhus sagt upp sig. Även ST-läkare vid kliniken har antingen sagt upp sig eller tagit tjänstledigt från sitt arbete. Det rapporterade tidningen Barometern i dagarna (7 augusti).

När de tre läkare som senast lämnat in sin avskedsansökan försvinner kommer det endast att finnas fem fast anställda överläkare (och fem av sju ST-tjänster besatta) kvar vid kliniken, som totalt har omkring 140 medarbetare.

Edwin van Asseldonk är facklig representant för Läkarförbundet och en av de överläkare som jobbar kvar på medicinkliniken. Han har själv inga planer på att sluta, men han är bekymrad över situationen. På sikt finns ett potentiellt hot mot patientsäkerheten.

– Jag ser inga problem att klara den akuta verksamheten, men jag är bekymrad över våra patienter med kroniska problem som nu inte kommer att kunna ha en fast vårdkontakt, säger han.

Speciellt bekymmersamt är att kliniken saknar en specialist i gastroenterologi.

– Jag hoppas verkligen att det går att rekrytera en kollega med spetskompetens inom gastorenterologi. Just nu måste vi få hjälp inom det området från Kalmar och Västervik och det är naturligtvis inte optimalt för patienterna, förklarar Edwin van Asseldonk.

Hur förklarar du att så många av dina kollegor valt att söka sig från kliniken?

– Det handlar inte om någon koordinerad aktion, utan sanningen är att det finns många olika problem bakom avhoppen. Vår tidigare verksamhetschef Petra Hinnen (som lämnade Oskarshamns sjukhus i mars i år) var otroligt viktig för stabiliteten i gruppen. Hon rekryterade dessutom de flesta av de läkare som nu slutat eller slutar inom kort. Petra Hinnen var den som till stor del byggde upp kliniken, och hon kände till vår situation eftersom hon själv var läkare. Med all respekt för vår tillförordnade chef så är det en fördel att styra om man vet hur vården fungerar, säger Edwin van Asseldonk.

Ser du någon tydlig lösning på situationen?

– Det är svårt. Det finns ingen enkel lösning. Helt tydligt krävs en plan för hur arbetet på medicinkliniken ska bedrivas och vi måste kunna känna att vi har regionen med oss. Från fackets sida har vi skickat två brev till sjukhusledningen där vi kommunicerat vår oro för verksamheten. Det gäller dels de respiratorplatser som tagits bort, men även det faktum att det är bestämt att den neddragning på nio vårdplatser som gjordes inför sommaren ska gälla året ur.

Edwin van Asseldonk efterlyser alltså en tydlig planering och idé om hur verksamheten ska se ut och påpekar att det är viktigt att det arbetet sker tillsammans med personalen på golvet. Han framhåller också vikten av att man kommer igång med rekrytering till alla viktiga positioner som försvunnit.

– Det är positivt att man lyckats rekrytera en hematolog, men jag känner oro för att man inte ens börjat rekrytera till många andra viktiga tjänster. Som jag sa tidigare kommer vi att klara den akuta verksamheten med nuvarande styrka, men vi behöver veta hur mycket de andra sjukhusen i regionen (Kalmar och Västervik) kan hjälpa till med.

Läkartidningen har sökt tillförordnad verksamhetschef för medicinkliniken Åsa Ahlgren samt sjukhuschef Birgitta Hjalmarsson för en kommentar. Båda är på semester.