Per-Henrik Nilsson. Foto: Linda Himsel

– Jag har fått sluta som hälso- och sjukvårdsdirektör, och det beror på att jag inte kunde lösa uppdraget med en ekonomi i balans och ett hyroberoende. Det är den förklaring jag har fått. Den 17 juni fick jag höra att man inte var nöjd men att jag skulle jobba på. I fredags fick jag höra att man inte hade förtroende längre, att jag hade fel sorts ledarskap, säger Per-Henrik Nilsson till Läkartidningen.

I ett pressmeddelande säger regiondirektör Martin Myrskog:

– Per-Henrik Nilsson har gjort många fantastiska insatser i Region Kronoberg, och är en omtyckt person och läkare. Men i den situation vi befinner oss har vi i samråd bedömt att det behövs en förändring i det mycket viktiga och strategiska uppdraget som hälso- och sjukvårdsdirektör.

Beslutet är fattat av regiondirektören och den politiska ledningen.

– Region Kronoberg befinner sig i en situation med stora ekonomiska utmaningar, precis som de flesta regioner i landet. Vi bedömer att det behövs en ny kraft som kan ta sig an dessa utmaningar med nya metoder och arbetssätt, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Per-Henrik Nilsson är tveksam till om uppdraget blir lättare för någon annan.

– Det är ett svårt uppdrag. Min bild är att man måste jobba i den takt som patientsäkerhet och arbetsmiljö tillåter. Det går inte med paniklösningar. Vi har ett antal lagar att följa och att ta hänsyn till, och då är det inte lätt att göra snabba besparingar för någon, säger Per-Henrik Nilsson.

Listan på åtgärder som inte går att ta till är lång, säger han.

– De klassiska verktygen finns inte kvar.

Att stänga vårdplatser går inte, det är redan gjort. Det går inte att försämra tillgängligheten eller låta bli att skriva ut nya dyra läkemedel, för att ta några exempel. 

– Det som finns kvar, och som jag vill jobba med, är digitaliseringens möjligheter och ett ökat fokus på kunskapsstyrning och kvalitet, och att minska antalet patientskador. Det kostar att göra fel.

Att fortsätta arbeta med att bli oberoende av hyrpersonal är viktigt, samtidigt är det svårt att nå resultat som ensamt landsting, påpekar han.

– Vi har inte lyckats så snabbt som man skulle önska. Man vill ha en quick fix som inte finns. Och någon ska bära ansvaret.

Per-Henrik Nilsson säger att han har haft ett fantastiskt jobb och fantastiska medarbetare och att han är väldigt stolt över Region Kronoberg, och han önskar sin efterträdare lycka till.

Vad ska du göra nu?

– Jag kommer förmodligen att gå tillbaka till mitt jobb som läkare i njurmedicin.