Ortopedoperationen, som ägde rum i södra Sverige, var »svår och besvärlig«, skriver enhetschefen i en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket. Den opererande läkaren blev irriterad, och när denne behövde byta handskar slet hen dem av sig.

En annan i personalen fick blodstänk på armen, i ansiktet och i ena ögat. Denne var inte vaccinerad mot hepatit B, ett virus som patienten bar.

Den drabbade gick genast ut och tvättade sig och återvände sedan till arbetet inne på operationssalen. På väg tillbaka fick denne en »tyst ursäkt« från den uppjagade läkaren, som då hade lugnats av övrig operationspersonal.

Kontaktad smittskyddsläkare har tagit ärendet på största allvar och påbörjat ett snabbare vaccinationsförlopp. Det är ännu oklart om den drabbade har blivit smittad eller inte.