Enheten ska vara en samlad funktion i regionen som hanterar sekretessprövning och utlämning av hälsodata, till exempel uppgifter om diagnoser och resultat av undersökningar och behandlingar. Den ska också kunna förse vården med underlag för att analysera och förbättra arbetet.

I dag måste forskare eller de som bedriver utvecklingsarbete vända sig till respektive vårdgivare för att få ut data. Men i framtiden kommer de bara att behöva vända sig till »Centrum för hälsodata«. 

– Särskilt i Stockholm där vi har så många vårdgivare är det en ganska besvärlig process i dag där vi måste jaga runt bland till exempel olika verksamhetschefer på olika sjukhus. Det kan ta ganska lång tid, säger Daniel Forslund (L), ordförande i regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott, till Läkartidningen.

Hur snabbt ska det gå att få ut hälsodata för en forskare?

– Om man tar exemplet med kliniska studier har vi satt ett mål på tio dagar. I dag kan det ta många månader, ibland över ett år, beroende på vart man vänder sig.

Centrum för hälsodata kommer dock inte att sitta på en egen databas. Enheten kommer att samla in, bearbeta och lämna ut data vid förfrågningar.

Förutom att snabba på processen med att lämna ut data, är meningen att samla expertisen och göra arbetet mer enhetligt. Risken i dag är att vårdgivare tillämpar lagstiftningen något olika, och det ska man nu kunna undvika. Men vårdgivarna bestämmer fortfarande vilken data de anser ska kunna lämnas ut.

Centrum för hälsodata kan också vara bra för företagandet i Stockholm och Sverige. Daniel Forslund berättar att företag inom till exempel livsvetenskaper har visat intresse för satsningen.

– Tillgången till data är något man alltid efterfrågar. Och vi kanske kan locka stora globala läkemedelsföretag och andra att lägga sin utveckling här och inte någon annanstans i världen. Det kan skapa arbetstillfällen och säkerställa att våra patienter får tillgång till de nyaste medicinerna snabbare. 

Rekrytering till det nya centrumet pågår just nu. Preliminärt startdatum är den 1 oktober.