Socialminister Lena Hallengren (S). Foto: Riksdagen.

I en skriftlig fråga till socialminister Lena Hallengren (S) den 12 augusti undrar riksdagsledamoten Johan Hultberg (M):

»Avser socialministern att vidta några åtgärder, i form av ökad nationell styrning, i syfte att säkerställa att läkarna ges den fortbildning som krävs för att hälso- och sjukvården ska hållas modern och säker?«

Johan Hultberg skriver att fortbildningen är eftersatt, eftersom den ses som en kostnad och inte som en investering. Han hänvisar till Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelsons ledare i tidningen Sjukhusläkaren nr 2/2019. Han skriver att han delar hennes uppfattning att regeringen bör ta ett större ansvar, bland annat genom en nationell föreskrift om att alla läkare ska ha en individuell fortbildningsplan och en öronmärkt budget för fortbildning.

Johan Hultberg är riksdagsledamot för Moderaterna i Västra Götaland Norra, ledamot av socialutskottet samt ersättare i EU-nämnden och utbildningsutskottet.

Lena Hallengren ska besvara frågan senast den 27 augusti.