I fjol gjorde svenskarna ungefär 600 000 besök hos privata digitala vårdgivare. Det är dock siffror som stadigt ökar. Den största aktören är Kry, följd av Doktor.se och Min Doktor. Tillsammans tar de emot ungefär 96 procent av patientbesöken.

Den absolut vanligaste specialiteten bland läkarna är allmänmedicin. Sedan skiljer det lite mellan företagen, men psykiater och internmedicinare är ganska vanliga. Därtill finns andra yrkesgrupper såsom sjuksköterskor och psykologer.

På Min Doktor finns 23 specialistområden.

– Den bredden är vi måna om. Det är också intressant ur ett rekryteringsperspektiv, säger Henrik Kangro, hematolog och medicinskt ansvarig.

Det finns ett fåtal läkare som arbetar heltid, men de flesta kombinerar jobbet med andra uppdrag. En del läkare arbetar mer eller mindre tillfälligt. Och branschen växer – fler patienter söker sig till nätläkarna, och företagen utforskar fler sätt att ge vård. De här sakerna gör att behovet av olika specialister varierar över tid.

– Emellanåt kan det vara viktigare för oss att hitta till exempel fler psykiatrer. Emellanåt är det viktigare med hudläkare. Att hålla balansen är jätteviktigt. 

Även om det kanske inte är så många som skyltar med att de arbetar som nätläkare (se artikel med början på sidan 1310) tycks intresset för området vara stort, och det är inte direkt svårt för företagen att hitta arbetskraft.

– Nej, jag skulle inte säga att det är det, säger Martin Lindman, vd på Doktor.se.

– Men det beror på vad man har för tidshorisont. Vi lever i en rätt föränderlig värld och det kan vara svårt för oss att veta hur volymerna kommer att se ut i och med att vi växer snabbt.

Kommer fler att söka sig till er och andra digitala vårdgivare?

– Ja, det tror jag. Det handlar om att skapa en gynnsam och effektiv arbetsmiljö för dem man rekryterar. Lyckas man inte med det så blir man inte långvarig.

– Där tror jag hela vårdsystemet ligger en bit efter. Det finns en anledning till att vi i Sverige har läkare som jobbar utomlands eller som stafettläkare. Det handlar inte bara om att man vill fakturera, utan att man vill ha ett annat arbetssätt.

Henrik Kangro är inne på samma spår: att det främst är arbetsmiljön som lockar snarare än pengarna. Någon genomsnittlig ersättning vill Min Doktor eller de andra företagen inte uppge. De påpekar också att det finns olika ersättningsmodeller.

– Läkarna har bra betalt, men till de som tror att det är några orimliga summor kan jag säga att det är det definitivt inte. Det är en kraftig missuppfattning, säger han.

– Du måste ha en annan vision än att vara pengagirig. Du måste ha en tro på detta och brinna för det. Annars kan du väl åka till Norge som så många andra gör, fortsätter han och tillägger att allt fler är intresserade av heltidsarbete.

Ersättningen till nätläkarbolagen har sänkts ganska mycket. För några år sedan kunde företagen få omkring 2 000 kronor för ett läkarbesök. Det senaste beslutet kom i somras, då Sveriges Kommuner och landsting (SKL) rekommenderade att den så kallade utomlänsersättningen för digitala vårdtjänster skulle ligga på 500 kronor för ett läkarbesök och lägre för kontakter med andra vårdyrken. 

Företagen går i regel med förlust, men kan ändå satsa och expandera genom investerare som tror på koncepten. Och antalet vårdkontakter har stadigt ökat. I juni i år hade de privata digitala vårdgivarna knappt 90 000 besök, nästan en fördubbling jämfört med juni 2018.

Med den rådande tillväxten tror Henrik Kangro att hela personalstyrkan hos Min Doktor har fördubblats inom ett par år. Martin Lindman tror att hans företag fördubblar eller tredubblar personalen inom något år.

Det finns en del som skiljer vårdgivarna åt. Kry fokuserar på videomöten, medan till exempel Min Doktor mestadels använder textmeddelanden. Graden av triagering skiljer också, liksom hur man tar anamnes. Och sammansättningen av olika professioner är olika: Doktor.se satsar exempelvis mer på sjuksköterskor, där 70 procent av fallen avslutas på den vårdnivån.

De digitala vårdgivarna satsar också allt mer fysiskt. Doktor.se planerar att köpa 20-talet vårdcentraler de kommande 1,5 åren och Min Doktor vill etablera 10–15 kliniker per år, med sikte på cirka 80 runt om i landet. Därtill finns samarbeten med apotekskedjor för exempelvis provtagning. 

Martin Lindman tror att den digitala vården kommer att röra sig allt mer mot den fysiska och vice versa.

– Gränserna mellan det digitala och det fysiska kommer att suddas ut, liksom debatten om det digitalas vara eller icke vara. Båda världarna kommer att gifta sig med varandra, säger han och tillägger:

– Den fysiska vården är helt avgörande – inte i alla ärenden, men i en stor utsträckning. För att kunna skapa den bästa vårdtjänsten kommer vi vara tvungna att se på hela patienten, hela patientresan.

Läs mer:

»Kollegor har en konstig föreställning om vad vi gör«

Doktor.se

 • Cirka 70 läkare, motsvarande drygt 30 heltidstjänster.
 • De tre vanligaste specialiteterna är allmänmedicinare, pediatriker och hudläkare. Det är också i dessa grupper som det är svårast att rekrytera. I nuläget finns fem specialistinriktningar bland läkarna.
 • Utöver läkare kan patienterna få hjälp av sjuksköterskor, barnmorskor och psykologer.
 • Just nu befinner sig företaget i en lite större rekryteringsfas för läkare, sjuksköterskor och psykologer.

Min Doktor

 • Cirka 140 läkare på deltid. Företaget har inte räknat på heltidstjänster.
 • De tre vanligaste specialiteterna är allmänmedicin, internmedicin och psykiatri. Företaget ser inga svårigheter att rekrytera inom någon viss specialitet. Totalt finns 23 olika specialistområden.
 • Utöver läkare kan patienterna få hjälp av psykologer, fysioterapeuter, barnmorskor och sjuksköterskor. 
 • Min Doktor har ett bra inflöde på rekryteringssidan, men säger sig ligga lågt under sommaren för att öka takten efter hand. 

Kry

 • Cirka 350 läkare, motsvarande ungefär 70 heltidstjänster.
 • De tre vanligaste specialiteterna är allmänmedicin, internmedicin och psykiatri. En grupp som är svår att rekrytera är pediatriker.
 • Utöver läkare kan patienterna få hjälp av psykologer och sjuksköterskor. Företaget söker ständigt arbetskraft i dessa områden.