I ett pressmeddelande skriver Min Doktor att företaget »har kämpat för en jämlik patientavgift i hela landet«, men att regionerna inte har kunnat enas. I dag varierar avgifterna mellan 0 och 300 kronor. Därför känner företaget att en flytt var nödvändig för att det inte ska kosta mer hos Min Doktor än hos andra.

Företaget har sedan tidigare en fysisk vårdcentral i Sörmland, genom vilken det nu kan hantera alla digitala besök från hela Sverige. Liknande upplägg har konkurrenterna Kry och Doktor.se.

Men Min Doktor kan locka patienter med att dessa inte behöver betala patientavgift, trots att Sörmland i enighet med Sveriges Kommuner och landsting har infört en sådan på 100 kronor vid digitala läkarkontakter.

Anledningen är att Sörmland i en parentes i sina bestämmelser har definierat digitala vårdkontakter som »distanskontakt med ljud och bild«. För exempelvis Kry innebär det att patienten kan behöva betala en patientavgift eftersom tjänsten i första hand bygger på videosamtal. Men Min Doktors primära kanal för kommunikation går via chatt, vilket företaget tolkar som att ingen patientavgift behöver tas ut.

De digitala vårdgivarna erbjuder också kontakt med exempelvis sjuksköterska eller psykolog. Men alla digitala besök till annat än läkare är avgiftsfritt för patienten, enligt Sörmlands regler.

Sveriges Kommuner och landsting rekommenderar att nätläkarna ska kunna begära ungefär 500 kronor för ett besök från patientens region, där eventuell patientavgift ingår. Om patienten inte betalar någon avgift får dennes hemregion stå för den kostnaden.

I samband med att Min Doktor slopat patientavgiften för digitala besök, tar företaget nu även bort avgiften för besök till vårdgivarens tolv fysiska sjuksköterskeledda kliniker.

 

Läs även:

Ny avgift för digital vård i Sörmland

Sörmland skärper reklamregler för nätläkare

Kry till Sörmland – blir dyrare för regionerna

Digitala vårdbesök kan bli gratis genom Sörmland

SKL föreslår 100 kronor för digital vård

Mer än fördubbling av digitala besök

Vill ha samsyn om digital vård

Digital pionjär fyller tre år