Linda Hauge, överläkare på övre gastrosektionen på Centralsjukhuset Karlstad. Foto: Fredrik Hauge 

Enligt det standardiserade vårdförloppet för pankreascancer bör patienter med tumörer som utifrån röntgen bedöms vara möjliga att ta bort kirurgiskt opereras inom 36 dagar från diagnos. 

På vissa håll har dock patienter fått vänta betydligt längre än så – inte minst på Karolinska – vilket skapat en hel del debatt: Försämras resektabiliteten, det vill säga möjligheten att faktiskt avlägsna tumören kirurgiskt, av en längre väntetid? Hade patienten varit botbar om man tittat in i buken tidigare?

– Men varken hos dem som fått vänta 36 till 65 dagar eller över 65 dagar efter remiss var resektabiliteten sämre, säger Linda Hauge, överläkare på övre gastrosektionen på Centralsjukhuset Karlstad och en av forskarna bakom de preliminära resultaten.

– Vi såg att man öppnade och stängde buken på patienter – eftersom tumören inte skulle kunna tas bort kirurgiskt – i samma utsträckning oavsett väntetid, fortsätter hon.

Inte heller andelen radikala canceroperationer, där tumören tagits bort med tillräckliga marginaler, var lägre hos dem som fått vänta längre än de 36 dagar som det standardiserade vårdförloppet anger.

Resultaten – som bygger på data i det nationella kvalitetsregistret för pankreascancer för mer än 3 000 patienter under perioden 2010 till 2018 – är i linje med utländska studier. Men Linda Hauge är ändå förvånad.

– Eftersom vi i och med vårt kvalitetsregister har ett väldigt bra material trodde jag att vi skulle få ut något annat i den här studien. Jag tror att de flesta som håller på med bukspottkörtelcancer tycker att det här är lite konstigt, säger Linda Hauge och fortsätter: 

 – Vi upplever ju att det här är en cancerform som är väldigt aggressiv och snabbväxande, så man hade kanske förväntat sig att vi verkligen skulle gynna patienten genom att operera så tidigt som det bara går efter diagnos. Men i vår studie finns det inga data som styrker att det skulle vara sämre utfall för patienter som har väntat längre tid.

Hon tror att resultaten kan förklaras av att pankreascancer oftast upptäcks sent i förloppet.

– När vi träffar patienterna, när vi får remissen, eller när man har gjort röntgen, så är de flesta redan så långt gångna i sin sjukdom att det här fönstret när vi kan operera dem kanske redan håller på att stängas.

Resultaten ska dock inte tas som intäkt för att vänta med att operera patienter, enligt Linda Hauge.

– Vi har ju bestämt oss för att operera inom 36 dagar och då ska vi göra det tycker jag. Det är ju inte så att den siffran är tagen ur luften, utan den är vetenskapligt understödd. Det är klart att vi ska ge patienten chans till den bästa behandlingen även om vi utifrån den här studien inte kan vara helt säkra på att det gör nytta för patienter som grupp.

Nästa steg blir att titta närmare på huruvida den faktiska överlevnaden påverkas av en längre väntetid.

– Vi tror att det kommer att stämma ganska väl överens med de siffror vi redan har. Men det vet vi ju inte förrän vi har tittat, säger Linda Hauge.

Ungefär 20 procent av alla patienter med pankreascancer bedöms vara möjliga att operera i botande syfte.

Läs abstract här.