Beslutet att säga upp avtalet kom i tisdags. Enligt Region Halland beror det på att vårdcentralen i Billdal inte vill gå över till det sammanhållna journalsystemet Vas.

– När vårdens olika delar använder samma journalsystem blir det lättare att erbjuda en sammanhållen vårdkedja för de halländska patienterna och det ökar patientsäkerheten, säger Ola Johansson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland, i ett pressmeddelande.

Han uppger att regionen har ett stort förtroende för vårdgivaren, men inte kan särbehandla vårdcentralen.

– Kravet på att införa Vas har funnits i deras avtal sedan 2016 och nu har den övergångsperiod som fanns i avtalet löpt ut.

Region Halland har dock själva börjat avveckla systemet, eftersom det anses ha passerat bäst-före-datum och väckt stark kritik internt. I december 2018 fattades ett beslut om att fasa ut det. Regionen letar efter ett nytt journalsystem och hoppas kunna byta inom fem år. 

Säröledens Familjeläkare tog emot beslutet att avtalet sägs upp med stor besvikelse. Vårdcentralen drivs och ägs av läkare och sjuksköterskor.

– Vi är förstås jätteledsna. Det drabbar våra patienter och skapar en jättestor oro, säger distriktsläkaren Katarina Järbur, som är delägare och medicinskt ansvarig.

Varför vägrar ni införa journalsystemet?

– Det är ett uråldrigt system från 1990-talet. Allt man gör är i PLU-koder. Det är som en kassörska – man ska kunna en massa koder utantill för varenda sak man gör. Systemet är format efter en traditionell struktur.

Katarina Järbur anser att vårdcentralen skulle behöva ändra sitt arbetssätt helt om personalen tvingades jobba med det utdömda journalsystemet. Det skulle också påverka patienterna negativt.

– På vår vårdcentral arbetar vi väldigt gränsöverskridande. Alla kan hålla koll på allt och alla har koll på läget. Det går inte med Vas. För oss skulle det innebära att vi helt fick ändra vårt flexibla arbetssätt, säger hon och fortsätter:

– Det var inte därför vi startade en vårdcentral. Vår vision är att patienten ska vara i centrum och att allt vi gör ska underlätta patientmötet.

Säröledens Familjeläkare har haft Vas tidigare. Inför införandet av journalsystemet 2008 var vårdcentralen testpilot. Det fungerade så illa att man rådde regionen att lägga ner planerna.

– Vi tog frågan till högsta regionnivå och sa »akta er, akta er!«, säger Katarina Järbur.

Vårdcentralen har ungefär 11 000 patienter, varav 6 600 är hallänningar. Resten kommer från Västra Götaland. Patienterna kommer nu att få information om att vårdvalsavtalet med Region Halland sägs upp. 

Säröledens Familjeläkare får fortsätta med sin verksamhet under ett år, men har ännu inte bestämt sig för hur de ska agera. Vårdcentralen har anlitat jurister för att se om förutsättningarna har ändrats så pass mycket från det att avtalet skrevs, att man borde kunna bortse från kravet att införa Vas. 

– Vi tycker att detta är en strid som är värd att ta för det är så otroligt viktigt med IT-system i vården – för vårt arbetssätt och vår möjlighet att utveckla vården. Ibland måste någon sätta ner foten när det blir alldeles för tokigt, säger Katarina Järbur.

Kravet på att nya vårdgivare måste införa Vas har väckt kritik tidigare. Flera verksamheter har fått liknande ultimatum. Ett exempel är Tina-mottagningen, en öppenvårdspsykiatrisk mottagning i Halland.

– Det är förfärligt, de vill att vi ska backa 20 år i datavärlden, säger Malin Reimers som arbetar som psykolog på mottagningen till SVT Halland.

Enligt henne skulle ett byte få flera negativa konsekvenser. Bland annat att mottagningen inte skulle kunna ta emot lika många patienter eftersom journalsystemet är så krångligt att arbeta i.