Magnus Johansson, divisionschef och medicinskt ansvarig regional sjukvårdsledare under strömavbrottet vid Nyköpings lasarett.

Vad hände på Nyköpings lasarett i lördags?

– Strax innan klockan 13.00 var det en olycka i ett ställverk till sjukhuset. Ett av våra tre ställverk slogs ut, vilket gjorde att en stor del av sjukhuset blev strömlöst. Eftersom ställverket också till viss del hanterar reservkraft, blev både den ordinarie kraften och reservkraften utslagen, säger Magnus Johansson.

När strömmen försvann beslutade tjänsteman i beredskap att sjukhuset skulle gå upp i förstärkningsläge. Magnus Johansson, som var hemma, blev inkallad som regional sjukvårdsledare och kom till lasarettet strax före klockan 15.

– Då var redan stabschef och övrig organisation på plats. Vi hade inte någon ordentlig tidsplan för när strömmen skulle komma tillbaka. Eftersom det är ett litet/medelstort sjukhus som inte hade ström och man inte kunde garantera att den skulle vara tillbaka innan natten, planerade vi för en potentiell evakuering av patienterna som fanns på sjukhuset. Vid det här tillfället var det ungefär 100 patienter.  

Vilka delar av sjukhuset var det som drabbades?

– Det stora höghuset där vi har flest vårdavdelningar, intensivvård, operation och akutmottagning var påverkat. Andra avdelningar som geriatrik, stroke och psykiatrin hade fullgod ström.

Två intensivvårdspatienter evakuerades. Varför det?

– Det finns batterisystem som går in när strömmen slås ut, så det var inte medicinskt farligt. Men eftersom vi inte visste när strömmen skulle komma tillbaka, valde vi att evakuera de mest resurskrävande patienterna först. Det var två patienter som vårdades i respirator. En togs till Mälarsjukhuset och en till Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Under en stor del av lördagen stängdes Nyköpings lasarett helt för inkommande patienter. Ambulanser dirigerades om till andra sjukhus. Eftersom akutmottagningen var strömlös, öppnades en tillfällig akutmottagning på en intilliggande vårdcentral för att ta hand om de patienter som redan fanns på akuten.

Vilken var den största utmaningen?

– Att planera för en evakuering av upp till 100 patienter. Vi fick tillgång till nästan 150 vårdplatser inom regionen och i andra angränsande regioner, så vi hade kunnat evakuera under kvällen. Vi hade också riggat upp med bussar och ambulanser. Men vi hade kanske bara behövt evakuera 30–40 patienter, eftersom delar av sjukhuset hade ström.

Hur van är du vid att leda sjukvårdsarbetet vid en händelse som denna?

– Jag har tidigare varit stabschef på Karolinska i Huddinge, så jag har varit med om särskilda händelser tidigare. Bland annat problem med ström och IT. Men jag har inte varit med om lika långvariga strömavbrott som drabbat så stora delar av ett sjukhus.

Hur var stämningen bland personalen i lördags?

– Det var lugnt. Alla medarbetare ställde upp fantastiskt bra och gjorde ett jättebra jobb. Vi beordrade medarbetare att stanna kvar och kallade in medarbetare för att kunna öppna upp fler vårdplatser i regionen. Samarbetet med närliggande regioner fungerade också jättebra.

Hur ser du på händelsen i efterhand?

– Vi hade en välfungerande organisation som kunde ta hand om detta. Sedan är det självfallet inte bra att det händer. Vi måste titta på hur vi kan minska risken för att det ska ske igen. Däremot bedömer jag att vi kunde bedriva vård med fullgod kvalitet under de här förutsättningarna och hade kunnat utföra en evakuering på ett säkert sätt om det hade behövts.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sagt att man borde ha två reservsystem för elförsörjningen även på mindre sjukhus. Vad anser du om det?

– Vi är väl riggade för att klara ett externt strömavbrott, men om det händer något inne på sjukhuset kommer en del av sjukhuset att påverkas. Men det är klart att det inte är bra att vi får strömbortfall på en så stor del av ett sjukhus.

Läs också:

MSB vill ha dubbla reservssystem på småsjukhus