Enligt en granskning som Svenska Dagbladet har gjort har Läkarförbundet stora problem med arbetsmiljön på det egna kansliet. I artikeln beskrivs att en stor grupp tjänstemän har slutat på kansliet på grund av den dåliga arbetsmiljön.

– Jag blir tagen och ledsen över det som framförs i Svenska Dagbladet, säger Läkarförbundets förbundsdirektör Hans Dahlgren som uppger att han kommer att samla de anställda på Läkarförbundet under dagen med anledning av kritiken som framförts i artikeln.  

– Vi vill vara helt transparenta i detta och behöver ha en dialog med personalen.

Det är hård kritik som framkommer i artikeln. Hur står det till med arbetsmiljön på Läkarförbundet egentligen?

– Ganska bra skulle jag vilja säga. Sedan är det är klart att vi, precis som alla andra arbetsplatser, har en utmaning.

Hans Dahlgren känner inte igen bilden som beskrivs i artikeln, där tidigare anställda vittnar om en dålig arbetsmiljö med inslag av »diskriminering, förminskning och hotfull stämning«. En person beskriver en burdus ledarstil som ibland kunde bli »lömsk och hotfull«.

– Det de säger är självklart sant utifrån deras perspektiv. Men vi gör en anonym arbetsmiljöenkät varje år och vi har inga indikationer på att det skulle förekomma diskriminering på vårt kansli och vi har inte heller fått några sådana signaler i de avslutningssamtal vi har med medarbetare som slutar, säger Hans Dahlgren och fortsätter:

–  Med det sagt har vi varit inne i en omfattande förändringsresa på Läkarförbundet, där det varit ganska tuffa beslut och utmaningar.

Flera personer hävdar enligt artikeln i SvD att problemen med arbetsmiljön startade i och med att den nuvarande ordföranden Heidi Stensmyren började 2014.

– Det blev en ny inriktning med den styrelse som tillträdde med Heidi Stensmyren. De hade en tydlig vision och agenda för hur de ville förändra förbundet, säger Hans Dahlgren.

Pelle Avelin, skyddsombud på avdelningen arbetsliv och juridik och ordförande för den lokala Akademikerföreningen på Läkarförbundets kansli, bekräftar att det varit en hög personalomsättning. Enligt honom är orsaken delvis brister i den interna arbetsmiljön. Han började själv på förbundet i augusti förra året. Sedan dess har åtta medarbetare slutat bara på hans avdelning.

– En del orsaker är naturliga. Men en del har börjat hos oss och slutat efter väldigt kort tid. Och jag tänker att man går ju inte vidare till andra sidan staketet om gräset är tillräckligt grönt på den egna.

Hans Dahlgren anser dock inte att personalomsättningen är särskilt uppseendeväckande. 2017 var personalomsättningen 23 procent, förra året låg omsättningen på 14 procent.

– Jämför man med myndigheter och regeringskansli ser det likadant ut. Vi har en ordinär personalomställning, säger han.

Samtidigt har det varit en betydligt större personalomsättning på Läkarförbundet under den nya ledningens tid jämfört med tidigare perioder då förbundet har haft en relativt liten personalomsättning.

Varför har personalomsättningen ökat?

– Vi har gjort en stor omorganisation av arbetet och sagt upp en hel del individer. Vi ska arbeta på ett nytt sätt. Ett konkret exempel är att vi jobbar utåtriktat med avtalsfrågor i avtalsrörelsen. Det har vi inte gjort förut och det är en ny resa för många ombudsmän. Det finns kritik kopplat till de förändringar som vi gjort på arbetsplatsen. Men jag tror inte att vi är särskilt unika i det.

Enligt Pelle Avelin har det även gjorts en anmälan där en medarbetare uppger sig ha utsatts för kränkande särbehandling av en chef. Anmälan har gjorts till arbetsgivaren. Han vill dock inte gå in på några detaljer angående det enskilda ärendet.

Vad görs för att förbättra arbetsmiljön, om den delvis leder till att medarbetare lämnar förbundet efter en kort tid?

– Vi har inte pratat så mycket om det. Jag har uppfattat att förbundsledningen inte ser det som ett problem, utan att det mer handlar om naturliga orsaker som att folk fått andra bra erbjudanden. Men jag tror vi behöver prata mer om detta internt och koppla det till arbetsmiljön, säger Pelle Avelin.

Samtidigt är han lite förvånad över hur arbetsmiljön beskrivs i Svenska Dagbladets artikel.

– Läkarförbundet genomför årligen en medarbetarundersökning med fokus på arbetsmiljö och jag tycker inget i det resultatet sticker ut jättemycket. Men jag är ganska nytillträdd och har inte hunnit få en ordentlig uppfattning om vad mina medlemmar har för synpunkter och vill, säger Pelle Avelin som kommer att samla medlemmarna till ett möte senare i september.

Han anser däremot att det finns formella brister i arbetsmiljöarbetet.

– Jag är arbetsmiljöombudsman. Det är min profession. Och jag ser att Läkarförbundet släpar efter ganska mycket avseende de formella bitarna. Det som staten och Arbetsmiljöverket sagt att arbetsgivaren ska arbeta med för att skapa en god arbetsmiljö fri från ohälsa och olycksfall.

Hans Dahlgren medger att det finns brister:

– Vi har fått synpunkter på att vi behöver bli bättre på de rutiner som är kopplade till arbetsmiljöarbetet, att rutinerna är konsekventa över hela kansliet och att arbetsträffarna har samma struktur på alla avdelningar, säger han och uppger att fokus just nu ligger på att ta fram ett nytt samverkansavtal med facket på arbetsplatsen. 

Så många har slutat på Läkarförbundet 

Enligt Läkarförbundets två senaste personalbokslut var personalomsättningen 23 procent år 2017 och 14 procent år 2018. Totalt hade kansliet 59 anställda vid årsskiftet 2018/2019.

Enligt förbundet har totalt 20 personer slutat under 2018-2019, varav:

13 personer på avdelningen arbetsliv och juridik. I två fall handlar det om pensionsavgångar.

3 personer på avdelningen politik och profession.

4 personer på avdelningen verksamhetsstöd.

Källa: Läkarförbundet