Annie Lööf (C). Foto: Pressbild

I slutet av september har Centerpartiet sin årsstämma i Karlstad. Inför den presenterade Annie Lööf på tisdagen förslag inom ett antal områden.

När det gäller hälso- och sjukvården föreslår C bland annat att patienter inte bara ska få välja öppenvård fritt, utan även ska få välja sjukhusvård genom ett sjukhusval. 

– Konkret handlar det om att vi vill stärka patientlagen till att även gälla slutenvården. För att det här ska fungera vill vi också införa en rättighet i hälso- och sjukvårdslagen där patienter som ska bli remitterade ska få information om hur väntetiderna ser ut i de olika regionerna och på de olika sjukhusen, så att patienten kan välja vart den remissen ska skickas, sa Annie Lööf under en presskonferens på tisdagen.

Centerpartiet vill även stärka specialistsjuksköterskornas roll. Det ska till exempel bli lättare för dem att överta mer av läkarnas uppgifter. Därför tycker partiet att de ska få utökad rätt att förskriva läkemedel. 

Partiet tycker också att det finns stora regionala och lokala skillnader i vad patienter får betala för både vård och läkemedel. C vill därför att regioner och kommuner gemensamt tar fram riktlinjer för att minska skillnaderna.

Partiet vill även förbättra elevhälsan för att bekämpa den psykiska ohälsan bland unga. Det behövs mer resurser, exempelvis i form av fler kuratorer. Centern vill även att rektorns ansvar för elevhälsan ska slås fast i skollagen. Därtill tycker Centerpartiet att undersköterskan ska uppvärderas. Det krävs till exempel bättre karriärmöjligheter och en utredning för en standardiserad utbildning.