Ivo har granskat patientsäkerheten hos 13 digitala vårdgivare (se hela listan i slutet av artikeln). Bland dessa är sju privata och sex offentliga. Ivo har bland annat granskat patientjournaler, avvikelserapporter och gjort intervjuer med patienter. 

På det stora hela får de digitala vårdgivarna ett gott betyg för patientsäkerheten.

– Det ser bra ut i den mening att det är få vårdgivare där vi har hittat några brister. De allra flesta har ett systematiskt kvalitetsarbete och en medvetenhet om att den digitala vården kräver lite speciell hantering, säger Johan Brisfjord, utredare på Ivo.

Han poängterar att Ivo bara har tittat på patientsäkerheten. Myndigheten har inte granskat andra aspekter, såsom ersättningssystem eller vårdnivåer.

Myndigheten bedömer att vården generellt sett har utförts i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienterna blir hänvisade till fysisk vård när så behövs. Och i de flesta fall följer vårdgivarna riktlinjerna för förskrivning av läkemedel.

Men två tjänster, en offentlig och en privat, får bakläxa när det gäller förskrivning av antibiotika och beroendeframkallande läkemedel. Det gäller det privata företaget Medicheck och Region Stockholms digitala lösning Alltid öppet. 

Båda hade otillräcklig egenkontroll av förskrivningen och hos Medicheck förekom en relativt hög förskrivning av antibiotika i strid med Stramas riktlinjer. Båda brast även i journaldokumentation för den digitala vården.

I övrigt klarar sig vårdgivarna bra. Men de vårdgivare som främst arbetar digitalt verkar ha en viss fördel. 

– Hos tre av vårdgivarna som har fysisk vård som grund, har vi påpekat att de kanske ska titta lite mer på introduktion och utbildning. Där hade personalen efterfrågat mer av det. 

Betyder det att de som är primärt digitala har tvingats att tänka en extra gång på sina rutiner?

– Ja, det är min personliga reflektion, säger Johan Brisfjord. 

Kommer ni att följa upp Medicheck och Alltid öppet?

– Vi tycker inte att det är mer allvarligt än att vi tror att de kan rätta till problemen. Men vi skickar med ett förbehåll att vi kan komma att följa upp det här.

I granskningen av Medicheck har det framkommit att en patient i ett fall kunnat ta del av en personalchatt och där sett andra patienters uppgifter. Det har blivit ett särskilt ärende för granskning hos Ivo.

Ivo:s rapport om de 13 vårdgivarna ingår i en tvåårig nationell tillsyn. En del i förstudien var en granskning av den digitala vårdgivaren Kry, vilket Läkartidningen tidigare berättat.

Rapporten och besluten för respektive vårdgivare finns på Ivo:s webbplats.

 

Läs även:

Så ska IVO granska digitala vårdtjänster

IVO: Krys kvalitetsarbete fungerar

Granskade 446 journaler

IVO:s tillsyn omfattade systematiskt förbättringsarbete, informationssäkerhet och identitetskontroll, bedömning och medicinsk handläggning, läkemedelsförskrivning, och samverkan, informationsöverföring och remisshantering. 

Ivo har granskat 446 patientjournaler, gjort inspektioner där ledning och personal intervjuats och analyserat uppgifter om förskrivning från E-hälsomyndigheten. Myndigheten har även intervjuat 35 patienter, granskat patientsäkerhetsberättelser, vårdavvikelser och informationssäkerhetspolicy, samt gjort en enkät till alla regioner om digitala vårdtjänster. 

13 digitala tjänster/vårdgivare ingick i granskningen:

 • Doktor 24 (Aleris X)
 • Capio Go
 • Doktor.se
 • Knodd.se
 • Min Doktor
 • Medicheck
 • Min vård (Region Dalarna)
 • Bra liv nära (Region Jönköpings län)
 • Alltid öppet (Region Stockholm)
 • Digitala vårdcentralen (Region Östergötland)
 • Remisshjälpen
 • Vård online (Tiohundra)
 • Närhälsan online (Västra Götalandsregionen)