Heidi Stensmyren vill inte spekulera i varför kritiken kommer just nu, men hon känner att hon har ett starkt stöd och mycket kvar att ge. Foto: Jesper Cederberg

Läkarförbundet har de senaste dagarna fått kritik i medierna för dålig arbetsmiljö och personalflykt från förbundets kansli, samt för en resa till Barcelona. Ett syfte med resan var att förbereda avtalsrörelsen, men bara några i förbundets förhandlingsdelegation och förbundsstyrelsen var med. Övriga fick information om den först efteråt. Nu svarar förbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Problemen med arbetsmiljön som har beskrivits i flera medier ska ha börjat efter att du tillträdde 2014. Vad säger du om det? 

– När den här styrelsen valdes beslutade vi att göra ett större arbete för att modernisera förbundet. Det var vårt uppdrag att förändra och modernisera. Vi skulle få ett större genomslag och arbeta mer strategiskt för att nå våra mål. Vi skulle påverka mer i våra prioriterade frågor, bli mer synliga och öka medlemsnyttan. Det har vi jobbat med hela tiden. Vi har också lyckats. Vi syns mer, vi påverkar och vi växer som förbund. Vi har satt våra frågor på den politiska agendan. För att lyckas har vi behövt göra förändringar.

Vad har det med arbetsmiljön att göra?

– När man moderniserar och förändrar så påverkas organisationen. Det är en lång resa.

Att medarbetare har upplevt det som hotfullt och kränkande och varit rädda, det är formuleringar som vi har hört?

– Det var tråkigt att höra. Den bilden känner jag inte igen, och när det gäller personalfrågor är det förbundsdirektör Hans Dahlgren som du får fråga.

Du är ändå ytterst ansvarig för organisationen. Vilket ansvar har du för arbetsmiljön på kansliet? 

– Styrelsen är ytterst ansvarig för förbundets verksamhet och gentemot medlemmarna. Det är ett ansvar vi tar på stort allvar. Vi följer upp förbundsdirektören på arbetsmiljöfrågor och detta är också en del i förbundsdirektörsrapporterna till styrelsen. Vi säkerställer att det görs ett aktivt arbetsmiljöarbete, att man gör medarbetarundersökningar och har avslutande samtal med alla medarbetare. Och vi ser inte det du beskriver i det materialet. I övriga personalfrågor får jag hänvisa till Hans Dahlgren, förbundsdirektör.

Att det är så många som slutar, vad tänker du om det?

– Det har varit personalomsättning, det har vi följt upp och ställt frågor omkring och det fortsätter vi att följa. Det är styrelsens ansvar att följa upp och säkerställa att det görs insatser. Vi är ett attraktivt förbund att söka sig till och har många sökande till varje tjänst.

Det var 13 personer som försvann på avdelningen Arbetsliv och juridik på kort tid.  Hur påverkar personalomsättningen avtalsrörelsen? 

– Förbundet är starkt och står väl rustat inför avtalsrörelsen. Vi har gjort tunga rekryteringar. I dag har vi bara en vakans. Chefen för avdelningen har mycket lång erfarenhet på området och har exempelvis i rollen som ordförande för Akademikeralliansen förhandlat för 17 förbund, vi har rekryterat en av landets mest erfarna på området Allmänna bestämmelser och Karin Rhenman med 40 års erfarenhet inom förbundet är senior rådgivare. Vissa jobbar med avtalsrörelsen, andra jobbar mera med medlemsrådgivningen men det är cheferna som arbetsleder och därför är det bättre att du frågar Hans Dahlgren om detta. 

Har den stora omsättningen på folk någon effekt på servicen till medlemmar och lokalföreningar?

– Nej, vi har utökat servicen till medlemmar under den här tiden, både i tid och antal ärenden och frågor från medlemmar som vi hanterar. Moderniseringen har inneburit ett större medlemserbjudande i dag och ökad tillgänglighet för medlemmar. 

Heidi Stensmyren har också fått kritik för en resa till Barcelona i augusti förra året. Syftet var att lägga upp en strategi inför avtalsrörelsen. Med på resan var Heidi Stensmyren, förbundsdirektören Hans Dahlgren, förbundets nya chefsförhandlare, kommunikationschefen, chefen för Arbetsliv och juridik samt två ledamöter som satt i både förbundsstyrelsen och förhandlingsdelegationen, Johan Styrud och Jonas Ålebring. Övriga ledamöter i förhandlingsdelegationen och övriga i förbundsstyrelsen fick inte kännedom om resan förrän efteråt.

Varken i förhandlingsdelegationen eller i styrelsen ska övriga ha känt till resan. Vad säger du om det?

– Vi har en rad planeringsmöten och arbetsmöten. I vår löpande verksamhet ingår det att ha möten och det var en del av den löpande verksamheten där vi planerar varje möte. Det var viss planering inför förbundsstyrelseinternatet och det vidare förhandlingsarbetet. Vi bodde i förbundets egna lägenheter, som stod tomma. 

Varför informerades inte förhandlingsdelegationen och förbundsstyrelsen om resan förrän efteråt?

– Det informeras inte om alla våra arbetsmöten i särskild ordning.

Det har kommit många negativa uppgifter den senaste veckan om din MBA-utbildning, om personalflykt och om den här resan. Varför tror du detta kommer just nu? 

– Det vet jag inte.

Det är uppenbart att det kommer inifrån, det är ganska många uppgifter som man inte kan känna till utanför?

– Ja, det står att läsa i artiklarna, att det är internt. Men jag kan inte spekulera vidare, kan bara konstatera att så är det, och vi har varit väldigt framgångsrika och vi har gjort väldigt många saker inom förbundet, och det står vi för fullt ut.

Hur tror du detta påverkar medlemmars förtroende för dig?

– Vi har fått ett stort stöd i det här. Våra medlemmar uttrycker också ett stöd för den resa förbundet har gjort för att bli ett modernt förbund. Många hör av sig och är positiva, eftersom vi har utökat medlemsvärdet och gjort det väldigt bra och fortsätter att göra det. 

Är du intresserad av att fortsätta efter den mandatperiod som pågår nu?

– Det är för tidigt att ta det nu.

När kommer du att börja fundera på det?

– Nästa år får vi återkomma till den frågan. Jag är ordförande nu fullt ut och har inga andra planer i dagsläget. Jag har mitt uppdrag och är närmare starten än slutet av mandatperioden, och när det är dags att fundera på andra saker så kommer jag att göra det.

Har du någon känsla av ifall förbundet vill att du ska fortsätta eller inte? 

– När man sitter längre än tre perioder måste man ha valbarhetsprövning av fullmäktige. Jag upplever ett starkt stöd. Och den här utbildningen nu ger mig verktyg. Efter fyra år som ordförande hade jag använt de verktyg jag hade, och precis som andra ledare behövde jag fylla på mina verktyg så att jag skulle kunna utveckla förbundet ännu mera, och det gör jag ju nu, och jag känner ett starkt stöd, och jag ser att vi har ytterligare saker som vi ska göra för att modernisera förbundet, så jag känner både starkt förtroende och att jag har mycket kraft att ge. Jag tycker det är ett fantastiskt spännande uppdrag.

Vad är det som behöver göras mer?

– Vi ska fortsätta driva frågan om fortbildning för läkare. Och förutom det så är det ju arbetslivsfrågor som vi ska driva hårdare. Det är två exempel.

Något du vill lägga till?

– Vi har ju våra fem prioriterade frågor. Vi har uppnått så bra resultat att man nästan glömmer bort dem, men vi har fått upp primärvårdsreformen på den absolut högsta nivån. I två på varandra följande regeringsförklaringar har statsministern tagit vår fråga och sagt att det ska vi driva. Det är en sån seger. 

Läs även:

Heidi Stensmyren försvarar chefsutbildning för en halv miljon

Arbetsmiljön på Läkarförbundet får kritik

Förbundsresa till Barcelona kritiseras