Oppositionspartierna Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna la inför regionstyrelsemötet på tisdagen fram ett förslag som berörde flera aspekter av digital vård. Och eftersom Sörmland numer är bas för företag som Kry, Min Doktor och Doktor.se, skulle det ha fått effekt runtom i hela Sverige.

I praktiken registrerar de privata digitala vårdgivarna patientärendena på sina vårdcentraler i Sörmland. Det betyder att patienternas hemregioner får betala Sörmland en sorts utomlänstaxa, där Sveriges Kommuner och landsting i dag har satt ett tak på ungefär 500 kronor per läkarbesök och lägre för besök till andra yrkeskategorier.

M, L och KD ville med sitt förslag sänka ersättningen till samma nivå som för sörmlänningar. Enligt förslaget skulle den nivån vara 250 kronor.

– Jag tycker inte att vi ska debitera andra landsting mer än vad vi har haft kostnad för. I praktiken innebär det att de digitala vårdgivarna skulle ha fått en lägre ersättning än i dag, säger Magnus Leivik, moderat oppositionsråd.

Partierna vill också göra det mer attraktivt för regionens innevånare att söka sig till digital vård, och på så sätt avlasta den fysiska vården. I dag är den fysiska primärvården avgiftsfri för patienterna, vilket Läkartidningen tidigare berättat om. Samtidigt kostar de digitala läkarbesöken 100 kronor, medan digitala besök till andra yrkesgrupper är gratis.

Så för att skapa ett incitament för regioninvånarna att söka digital vård föreslog M, KD och L att en patientavgift på 200 kronor skulle införas för den fysiska vården. Samtidigt skulle all digital vård ha en avgift på 100 kronor, oavsett yrkeskategori.

Patientavgiften för digital vård skulle gälla oavsett vilken typ av kontakt det gällde. I dag kostar ett videobesök 100 kronor, medan exempelvis ett chattbesök eller ärenden via mejl är gratis. Eftersom olika digitala vårdgivare använder olika sätt att kommunicera med sina patienter, kan det innebära att patienterna betalar olika mycket beroende på vilken digital vårdgivare de söker.

Förslaget röstades alltså ned i regionstyrelsens möte. En anledning är att regionen under hösten kommer att göra en genomlysning av patientavgifterna inför nästa års budget, och därför väntar med beslut i frågan.

När det gäller den del av oppositionspartiernas förslag som rörde ersättningen till de digitala vårdgivarna, lyfter regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) fram att regionen nyligen antagit SKL:s rekommendation om en ersättning på 500 kronor.

– Det beslutet ställde alla partier sig bakom på förra styrelsemötet för 14 dagar sedan, säger hon och fortsätter:

– Sedan är det egentligen inte vi utan vår sjukvårdsregion Uppsala-Örebro som beslutar om vår regionala prislista. Därför blir det märkligt om Sörmland skulle bryta sig ur det och göra något helt annat.

 

Läs även:

SKL sänker ersättningen till digitala vårdgivare

Gratis gå till vårdcentral i Sörmland

Gratis primärvård minskade inte trycket på akuterna i Sörmland

Ny avgift för digital vård i Sörmland

SKL föreslår 100 kronor för digital vård

Teknisk detalj leder fram till att företag kan slopa patientavgift