Läkartidningen har tidigare rapporterat om de stora problemen vid sjukhusgemensamma sterilcentralen på Nya Karolinska Solna (NKS). I våras gjorde sjukhuset en lex Maria-anmälan efter ett stort antal avvikelserapporter kopplade till sterilcentralen.

Enligt avvikelserapporterna har problemen exempelvis handlat om att operationsinstrument varit smutsiga. Bland annat har koagulerat blod och vävnadsbitar upptäckts på instrument som ska användas.

I juni tecknade sjukhuset ett avtal med länssjukhuset i Gävle om hjälp med att rengöra operationsinstrument från Solna. Kostnaden landar på 100 000 kronor i månaden. Enligt Dagens Nyheter har ett liknande avtal tecknats med Aleris i Nacka.

Men enligt tidningen fortsätter problemen vid sterilcentralen på NKS, vilket innebär att operationskapaciteten påverkas negativt. Enligt tidningen har åtta till nio salsdagar strukits per vecka under de tre senaste veckorna eftersom instrument inte har kunnat levereras.

Sjukhusdirektören Björn Zoëga bekräftar för DN att problemen är stora, men att förhoppningen är att det ska bli något färre strukna salsdagar framöver.

Ett problem för sterilcentralen är att man har för lite utbildad personal, vilket gjort att bland annat operationssjuksköterskor fått rycka in och arbeta på sterilcentralen för att få fram instrument.

David Konrad, funktionschef för perioperativ medicin och intensivvård, uppger för DN att situationen dock är mindre akut än den var i våras, eftersom man nu håller på att anställa och skola in personal.

– Nu är vi inne i en träningsperiod för dem vi har anställt. Men det är en tuff situation, för vi har många sterilcentraler i länet, och det finns inte tillräckligt många steriltekniker.

Läs också:

Nya Karolinska skickar smutsiga operationsinsrument till Gävle

Sterilcentralen på NKS lex Maria-anmäls

Stora problem vid sterilcentralen vid NKS – operationer fördröjs