Fram till augusti i år har det gått 91 miljoner sämre än förväntat för Jämtland Härjedalen och den skuldtyngda regionen har fått låna ytterligare pengar. Prognosen för 2019 visar på ett underskott på 230 miljoner kronor.

Det är framför allt personalkostnaderna som har ökat mycket, trots att regionens utgifter för inhyrd personal har minskat. Även kostnader för läkemedel har ökat.

– Det är mycket oroande att personalkostnaderna ökat så mycket, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand (C), i ett pressmeddelande.

Enligt ett tidigare beslut ska hundra tjänster inom hälso- och sjukvården bort. Hälften nu i oktober och hälften efter årsskiftet. Och fler åtstramningar är att vänta. De närmaste åren måste fullt fokus ligga på att få ordning på ekonomin, enligt Eva Hellstrand.

– Det oerhört svåra ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen gör att det behövs kraftfulla åtgärder för att vända den ekonomiska utvecklingen, säger hon.

Enligt regionen måste varje ny anställning, återanställning, verksamhet eller aktivitet noga övervägas. Om något bedöms nödvändigt måste det finansieras antingen via ökade externa intäkter eller genom en omfördelning av resurser.

– I budgeten för 2020 finns ett tydligt resultatförbättrande krav på kostnadsminskningar på 120 miljoner kronor, säger Eva Hellstrand.

Skatten i regionen kommer att höjas med 50 öre från nästa år. 

Läs mer:

Höjd skatt i Jämtland Härjedalen 

Jämtland och Gotland vinnare i kostnadsutjämningsförslaget

Vi i Jämtland får väl personifiera sjukvårdskrisen