Klimat- och miljöfrågor hamnar i topp, före frågor som sjukvård, skola och migration, i undersökningen som är gjord av analysföretaget Novus på uppdrag av Saco. Under en vecka i september har 1 000 webbintervjuer gjorts med yrkesverksamma akademiker för att ta reda på deras inställning till klimat- och miljöfrågor.  

Sex av tio tycker att Sverige bör gå före andra länder i klimatomställning. Och åtta av tio tycker att politikerna borde göra mer för att komma tillrätta med klimatfrågan. 

– Klimatkrisen är här och nu. Det är en existentiell fråga som måste tas på allvar. Saco kräver nu att våra folkvalda politiker agerar med kraft för en grön omställning, säger Göran Arrius, ordförande Saco i ett pressmeddelande.

Lika många, åtta av tio, tycker att företagen borde ta ett större ansvar, enligt undersökningen. Och mer än hälften är beredda att betala mer i skatt om skattemedel öronmärks för att rädda klimatet.

Åtta av tio tycker att de är insatta i klimatfrågan och ännu fler är intresserade av den. 41 procent är rädda eller mycket rädda för klimatförändringar. Närmare hälften tror att teknik och innovationer kan lösa klimatfrågan. En tredjedel anser att enda sättet är att minska tillväxten och ändra på vårt bekväma sätt att leva. 

– Saco är stolta över att våra 700 000 medlemmar brinner för miljö- och klimatfrågan. Många av våra yrkesprofessioner har en nyckelroll att spela när nu hela världen måste bli mer klimatsmart, säger Göran Arrius.

Hur representativt resultatet är för till exempel Läkarförbundets medlemmer framgår inte. Undersökningens resultat kan inte brytas ner på förbundsnivå, enligt Sacos presschef Robin Tapper. Svarfrekvensen var 55 procent.

Läs även:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida