Kliniken uppmanade sina anställda att vara lojala och »ej uttala sig negativt om och skada arbetsgivaren«. Det framgår av ett informationsmaterial om anställningsavtalet som Läkartidningen tagit del av. Materialet har publicerats på regionens intranät och har varit tillgängligt för alla regionanställda.

Sveriges Radio P4 Västerbotten var först med att rapportera om informationen på intranätet. De har även tagit del av ett annat dokument där det står att anställda inte ska »vända sig till utomstående med negativa uppgifter om arbetsgivaren och dess verksamhet«.

Daniel Strömberg, förhandlingschef vid Region Västerbotten, säger att formuleringarna i materialet är olyckliga. Han poängterar också att dokumenten inte kommer från centralt håll i regionen, utan är publicerade av en klinik och har riktat sig till dess anställda, även om alla regionanställda har kunnat läsa dokumenten på intranätet.

– Det finns utrymme att tolka det som att man har en begräsning i sin yttrandefrihet, vilket man så klart inte har. Det är yttrandefrihetsgrundlagen som gäller och det framgår i materialet också, säger han till Läkartidningen.

Vad var poängen med de här formuleringarna?

– Det har jag svårt att svara på utifrån att det är ett material som har några år på nacken. Men det framgår i samma punkt att yttrandefrihetsgrundlagen styr möjligheten att uttala sina åsikter. 

– Jag vill understryka att man får rikta väldigt långtgående kritik mot oss inom ramen för sina allmänna rättigheter.

Enligt Sveriges Kommuner och landsting (SKL) kan uppmaningen i dokumenten strida mot yttrandefriheten.

– Man får säga precis vad man tycker om arbetsgivaren, inom sådana ramar som inte är förtal eller liknande, säger Helena Meier, förbundsjurist på SKL, till P4 Västerbotten.

Anställda i Region Västerbotten och i länets kommuner är dock oroliga för att offentligt uttrycka kritik om sina arbetsgivare. Det visar en undersökning som företaget Ipsos har gjort på uppdrag av P4 Västerbotten, SVT Nyheter Västerbotten, Norran, Västerbottens-Kuriren och Folkbladet Västerbotten.

Drygt 300 personer intervjuades och bara hälften uppgav att de vågade kritisera sin arbetsgivare offentligt för allvarliga missförhållanden. Det är något som alla har rätt att göra, och den rätten är extra stark för offentliganställda.

På Läkarförbundets webbplats finns en guide till yttrandefrihet inom läkaryrket.

Anställda skyddas av grundlagen

Offentligt anställda har rätt att lämna ut uppgifter som inte omfattas av sekretess till journalister. Därtill får sekretessbelagd information lämnas ut muntligen, vilket dock har begräsningar gällande »kvalificerad sekretess« som styrs i offentlighets- och sekretesslagen.

Företrädare för offentlig verksamhet får inte göra efterforskningar om vem som har lämnat uppgifter till medierna. Det gäller i regel inte statliga bolag och privata företag, men det gäller exempelvis privata aktörer i offentligt finansierad vård. Offentliga arbetsgivare får inte heller bestraffa de som lämnat information till medier.

Offentliganställdas meddelarskydd gäller framför Lagen om skydd för företagshemligheter.

Journalister får inte avslöja sina källor utan deras godkännande. Det styrs av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.