ST-läkaren Sigrid Hammarqvist administrerar Facebookgruppen Läkare för klimatet tillsammans med Emma Bendz, Ida Persson, Clara Thörn, och Maja Bergman.

Klimataktivisten Greta Thunbergs initiativ »Skolstrejk för klimatet« har fått ett enormt genomslag och vuxit globalt under namnet »Fridays for future«, eftersom aktionerna ofta äger rum på fredagar. Klimatstrejker har totalt rapporterats i över 130 länder.

Under två fredagar i följd har stora manifestationer utlysts. I dag den 20 september hålls en global skolstrejk. Nästa fredag har man uppmanat till en »storstrejk« som riktar sig mer mot vuxenvärlden, där bland annat fackförbunden uppmanas visa sitt stöd.

Och efter en uppmaning från det svenska initiativet Läkare för klimatet, som i sociala medier använder #doctorsforfuture, går nu Läkarförbundet ut med sitt stöd för klimataktivisterna. Förbundet skriver på sin webbplats att »i likhet med Fridays for future anser Läkarförbundet att politiker måste sätta frågan högt på dagordningen och agera på nationell och internationell nivå för att hitta lösningar«.

– Det är jätteroligt och verkligen viktigt att det här officiella uttalandet kom till stånd. Dels för att lyfta hälsoperspektivet i klimatfrågan, dels för att lyfta hela den här rörelsen, säger Sigrid Hammarqvist, ST-läkare i Falun och en av fem som organiserar Läkare för klimatets arbete.

Läkarförbundet skriver att strejk inte kan användas som metod, men att organisationen vill bidra till en grön omställning.

– Fackföreningsrörelsen bör gemensamt öka takten och arbeta för klimatsmarta lösningar på arbetsmarknaden, säger ordföranden Heidi Stensmyren på webbsidan och fortsätter.

– Läkare kan via sina egna organisationer och i samarbete med andra, både nationellt och globalt, vidga samhällets kunskap om klimatförändringens effekter på hälsa och sjukvård samt främja tvärvetenskapligt samarbete i dessa frågor.

Nästa vecka planerar Läkare för klimatet en stödmanifestation, främst i sociala medier. Gruppen planerar också en uppmaning riktad till arbetsgivare och politiker.

– Den handlar om att minska sin egen klimatpåverkan, att anpassa samhället och sjukvården till de klimatförändringar vi oundvikligen kommer att stå inför, och om att använda ekonomiska medel för att snabba på omställningen, säger Sigrid Hammarqvist.

Hon tycker att läkare har en »otrolig potential« i samhällsförändringen. Och hon hoppas läkarna mobiliserar för miljön på samma sätt som mot kärnvapen eller tobaksindustrin. 

Vad ska läkare göra som vill engagera sig?

– Jag tycker att man ska gå med i vår Facebook-grupp och i Läkare för miljön, en organisation som funnits länge och är knuten till Svenska läkaresällskapet. Och så kan man uttrycka sitt stöd i sociala medier. Läkare borde också påverka fackförbundet att bli mer aktivt i frågan. 

 

Läs mer om klimat och miljö på Läkartidningens samlingssida Klimatförändring och hälsa.