Varje år sedan 1997 har Region Stockholm delat ut ett pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism.

I år en av mottagarna av priset Aktionsgruppen mot antisemitism och rasism vid Karolinska universitetssjukhuset.

Gruppen, som består av läkare från flera patientområden, bildades i kölvattnet av att judiska läkare inom en verksamhet på sjukhuset larmat om antisemitiska trakasserier. 

– Vi tyckte att det fanns anledning att kraftsamla kring de problem som då blev kända i media men som pågått länge, säger Judith Bruchfeld, läkare på sjukhuset och en av talespersonerna för gruppen, till SVT Nyheter.

Hon uppger för SVT att gruppen haft kontakt med sjukhusledningen flera gånger. Hon anser dock att ledningens insatser kommit för sent och att de varit otillräckliga.

– Jag vill vara tydlig med att antisemitism inte är ett generellt problem på Karolinska men när ledningen inte agerar på ett tydligt och kraftfullt sätt då det förekommer inom en av verksamheterna finns det anledning att vara orolig om man tillhör en minoritet, både för medarbetare och patienter. För patienter är det livsviktigt att bli rättvist behandlad oavsett bakgrund. Därför bildade vi gruppen och därför fortsätter vi arbeta med frågan, säger Judith Bruchfeld.

Flera anmälningar om antisemitiska trakasserier på Karolinska har också gjorts till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Utredningarna hos DO är fortfarande pågående.

Den andra mottagaren av årets pris från Region Stockholm är Sahar Almashta. Hon får priset för podden Integration i Praktiken.

Läs mer:

DO utreder repressalier mot judisk läkare på Karolinska

Karolinska omplacerar läkare anklagad för antisemitism

Karolinska agerade inte tillräckligt snabbt vid antisemitismanklagelser

Antisemitismärendet på Karolinska: Läkarföreningar DO-anmäls.

125 läkare ger KS läkarförening stark kritik efter antisemitiska trakasserier

KS läkarförening startar arbetsgrupp för diskrimineringsfrågor

Läkare på Karolinska anklagas för antisemitism

Juryns motivering 

»De senaste åren har antisemitismen och rasismen ökat i vårt samhälle, tyvärr förekommer det även inom Region Stockholms verksamheter. 2018 uppmärksammades fall av antisemitiska trakasserier på Karolinska Universitetssjukhuset och som en reaktion bildades Aktionsgruppen mot antisemitism och rasism vid sjukhuset. Gruppen, bestående av läkare från flera olika patientområden, påtalade att det inte gjorts tillräckligt för att garantera nolltolerans mot all form av diskriminering och trakasserier på sjukhuset. Att som anställd eller enskild stå upp mot orättvisor och diskriminering kräver stort personligt mod.

Aktionsgruppen har genom sitt engagemang tydligt markerat att det är oacceptabelt att negligera antisemitism och rasism och den fortsätter att agera mot all form av diskriminering oavsett tro, etnicitet, kön eller sexuell läggning. Juryn vill därför tilldela Aktionsgruppen mot antisemitism och rasism på Karolinska Universitetssjukhuset«.

Källa: Region Stockholm