Enligt debattartikeln, som även är undertecknad av de moderata regionråden i Skåne, Västra Götaland och Stockholm, ska ett förslag om att utreda ansvaret för sjukvården läggas fram på Moderaternas partistämma i oktober.

Debattörerna pekar på flera problem i dagens hälso- och sjukvård: växande vårdköer, en nära vård som inte är tillräckligt utbyggd, samt att vårdkvalitet och tillgång till nya läkemedel varierar över landet. Samtidigt ökar regionernas kostnader snabbare än intäkterna. 

»Varje dag sker viktiga utvecklingsinsatser i regioner och kommuner, men det saknas förutsättningar för att bedriva ett arbete som är samordnat och sammanhållet på nationell nivå. För detta behövs tydligare ledarskap och styrning«, skriver debattörerna.

Förslaget att utreda om staten ska ta över delar av ansvaret för hälso- och sjukvården välkomnas av Läkarförbundet.

– I dag varierar tillgänglighet i vården med var i landet du bor. Vården ska vara lika oavsett var i landet du bor. En ökad statlig styrning behövs för en mer jämlik vård. En utredning är ett första rätt steg mot rätt håll, säger förbundets ordförande Heidi Stensmyren i ett pressmeddelande.

Hon poängterar också att den aviserade primärvårdreformen aktualiserar frågan om huvudmannaskap och ansvar.

– En nationell primärvårdsreform behöver också nationella finansieringsprinciper i stället för det lapptäcke av olika finansieringsformer som i dag styr vården mot fortsatt ojämlikhet, säger Heidi Stensmyren.