Som Läkartidningen berättade i början av sommaren står Region Norrbotten inför stora besparingar. På tre år ska 700 miljoner kronor sparas, vilket motsvarar ungefär 10 procent av verksamhetens kostnader. 

Men de åtgärder som hittills genomförts har inte gett tillräcklig effekt och kostnaderna fortsätter i stället att öka. Den kategori där ökningen är störst är personalkostnader.

Nu inför regionen stopp för nyanställningar med omedelbar verkan inom samtliga verksamheter.

– Vi behöver skyndsamt förbättra det ekonomiska läget, säger regiondirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson, i ett pressmeddelande.

Hon påpekar att regionen kommer att vara »restriktiv med vilka nyanställningar som får göras« och att rekryteringarna kommer att centraliseras.

Vårdyrken som har direkt patientkontakt kan få dispens. Den dispensen ges av divisionschefen, som för hälso- och sjukvårdens del innebär cheferna för närsjukvård respektive länssjukvård. Därtill kan regiondirektören även göra undantag för till exempel administration och staber.

 

Läs även:

Misslyckad akutläkarsatsning vid Sunderby sjukhus

Kraftiga besparingar i Norrbotten