Trots regionernas mål att göra sig oberoende av hyrpersonal fortsätter kostnaden att stiga. Den sammanlagda notan för årets första sex månader landar på 2,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 3,7 procent (eller 95 miljoner) jämfört med samma period i fjol. Det visar den senaste sammanställningen från Sveriges Kommuner och landsting (SKL).  

Tio regioner har minskat sina kostnader, men i några regioner går utvecklingen åt motsatt håll. De tre regioner där kostnaderna ökar mest är Stockholm, Skåne och Västernorrland.

Framför allt handlar det om att sjukvården måste hyra in fler sjuksköterskor. I den gruppen har kostnaden ökat med 17 procent jämfört med samma period i fjol.  

Om man bara tittar på läkarna så har kostnaderna däremot minskat med 2 procent. Bäst har man lyckats inom psykiatrin där regionerna lyckats sänka kostnaden med 6 procent. I den somatiska vården är minskningen 1,5 procent. I primärvården har kostnaden för inhyrda läkare dock ökat med 1 procent. 

– Jag är inte förvånad över siffrorna. Rekryteringsläget är tufft, men det är ändå glädjande att kostnaderna för läkare faktiskt minskar, säger Fredrik Lennartsson, direktör på SKL:s avdelning för vård och omsorg, i ett pressmeddelande.

2017 satte SKL upp ett mål om att alla regioner skulle vara oberoende av inhyrd vårdpersonal senast den 1 januari 2019. Ett riktmärke för detta har varit att hyrpersonalen inte ska utgöra mer än 2 procent av de totala personalkostnaderna. 

Än så länge är det bara två regioner som klarar det målet – det är Västra Götaland och Skåne. Snittsiffran för samtliga regioner är 3,5 procent, vilket är samma nivå som motsvarande period 2017. 

– Arbetet för att nå en hyroberoende vård kommer att fortsätta. Vi kommer till exempel att se över möjligheten till utökat samarbete mellan regionerna kring upphandlingen av inhyrd vårdpersonal, säger Fredrik Lennartsson.