Läkartidningen har tidigare i år rapporterat om flera anmälningar om bristande arbetsmiljö vid akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Nu har Knut Bodin, skyddsombud för läkarna och representant för Saco, gjort en kompletterande anmälan till Arbetsmiljöverket som gäller för läkarna på hela internmedicin på sjukhuset.

Bakgrunden till den nya anmälan är resultat från en nyligen genomförd enkät om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA-enkät) för läkarna på verksamhetsområde Akutsjukvård och internmedicin. 

Enligt anmälan visar enkäten »anmärkningsvärda resultat« vad gäller återhämtning, ledarskap, handlingsutrymme och kontroll samt säkerhet och hälsa. 

Av anmälan framgår också att man inte är nöjd med den handlingsplan som arbetsgivaren presenterade i slutet av augusti. Åtgärderna anses inte vara tillräckliga. 

Läs också:

Akuten på Akademiska anmäls igen

Huvudskyddsombudet: »Förstatliga Akademiska«

Sjukhusledningen lovar fler vårdplatser på Akademiska

Skyddsombud anmäler akuten på Akademiska