Läkarförbundet startade fadderprogrammet i början av 2019. Idén väcktes i och med att många utlandsutbildade läkare hörde av sig till förbundets medlemsrådgivning med frågor om hur det är att vara läkare i Sverige.

Syftet är att läkare som är verksamma i Sverige ska stötta utlandsutbildade kollegor. Faddern ska vara ett bollplank och en professionskollega – inte hjälpa adepten plugga inför det medicinska kunskapsprovet eller hitta arbete. De paras i första hand ihop efter specialitet. Men även efter faktorer som exempelvis hur länge de varit aktiva som läkare. Relationen beskrivs av Läkarförbundet som ett ömsesidigt utbyte även om den utländska läkarens situation ska vara i fokus.

Enligt Läkarförbundet fungerade den första omgången bra. Hanna Vihavainen, som är internationell samordnare på förbundet, uppger att de utländska kollegorna kände att de fick stöd, gemenskap och stärktes i sin läkaridentitet. De fick även praktisk hjälp med att skriva cv och personligt brev.

– En av de mest uppskattade delarna var möjligheten att få göra arbetsplatsbesök eller auskultation hos faddern och få se hur svensk sjukvård fungerar, säger Hanna Vihavainen.

Faddrarna tyckte i sin tur att det kändes bra att hjälpa en kollega och flera beskrev erfarenheten som en ögonöppnare när det gäller hur svårt det är att få svensk läkarlegitimation.

Samtidigt bröt en del par samarbetet i förtid. Andra hade missförstått syftet och hade därför fel förväntningar.

– Vi inser att det är extra viktigt att betona vikten av kommunikation i fortsättningen, så att alla är införstådda med att man ska hålla kontakt, svara på mail och ha regelbundna träffar under de sex månader som programmet pågår, säger Hanna Vihavainen.

En del faddrar önskade även mer information om legitimationsprocessen för utlandsutbildade läkare, samt fler praktiska tips och övningar.

– Detta har vi nu lyssnat på och utökat antalet föreläsare, fakta om legitimationsprocessen och praktiska tips, säger Hanna Vihavainen.

I september startade en ny omgång med 22 par. Söktrycket har varit stort både den första och andra omgången. Förbundet har fått in fler intresseanmälningar än de kunnat ta emot.

Än så länge har programmet bara ordnats i Stockholmsområdet, men planen är att sprida det till fler delar av landet.

– Vi har ambitionen att utöka till andra städer och har fått förfrågningar från andra delar av Sverige. Så det finns ett intresse. Under hösten kommer vi ta kontakt med lokalföreningar och ge dem som är intresserade hjälp att starta upp fadderprogram, säger Jeanette Reinbrand som ansvarar för programmet på Läkarförbundet.

Om fadderprogrammet

Fadderprogrammet vänder sig i första hand till läkare utbildade utanför EU/EES som ännu inte har en svensk läkarlegitimation. För att få delta ska den utländska läkarutbildningen vara granskad av Socialstyrelsen och adepten ska förstå svenska eftersom programmet ges på svenska.  

Varje fadder får ansvar över en till två adepter. Faddern och adepten ska träffas cirka en gång i månaden under sex månader. Tre träffar är gemensamma med de andra fadder-adeptparen. Programmet startades med bidrag från Arbetsförmedlingen och ordnas än så länge bara i Stockholmsområdet, men har fått ytterligare medel för att starta på fler orter.