Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– En stärkt bemanning i hälso- och sjukvården är en prioriterad fråga för regeringen. Rådet kommer att bidra till att skapa en gemensam och tydlig bild över både nuvarande och framtida behov, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Tanken är att rådet ska kartlägga bemanningsbehoven och arbeta för en bättre samordning mellan olika berörda aktörer. Målet är att skapa en mer effektiv kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården.

– Sverige behöver fler utbildade inom sjukvården, för att säkra framtidens kompetens inom sjukvården behöver högskolorna, regionerna och myndigheter samverka i högre grad än i dag. För att möjliggöra det kommer det nationella vårdkompetensrådet att spela en central roll, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, i pressmeddelandet.

I ett första skede ska rådet rikta in sitt arbete mot de yrken som kräver högskoleutbildning, men Socialstyrelsen får också i uppdrag att undersöka hur rådets arbete ska kunna omfatta fler yrkesgrupper. Det kan till exempel handla om undersköterskor och specialistundersköterskor.

Det nationella rådet, vars kansli hamnar hos Socialstyrelsen, ska vara inrättat senast den 1 januari 2020. 

Rådet ska bestå av 14 ledamöter med representanter från lärosäten, regioner, kommuner, Socialstyrelsen, Universitetskanslersämbetet och den sjukvårdsregionala nivån.

Beslutet att inrätta vårdkompetensrådet är en del av det så kallad januariavtalet som slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Läs också:

Samverkan i nationellt råd ska trygga vårdens kompetensförsörjning