Enligt Hallands Nyheter startade inte generatorerna under ett planerat prov av reservkraften vid sjukhuset på tisdagsförmiddagen. Det ledde till att man beslutade sig för att ställa in alla planerade operationer och ett intensivt felsökningsarbete pågick under hela tisdagen.

– Den verksamhet vi bedriver har väldigt höga säkerhets- och kvalitetskrav. Det gör att vi inte bedriver planerad operationsverksamhet så länge vi inte är säkra på att ha normal tillgång till kraft om strömförsörjningen faller bort, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland, till tidningen.

Det är fortfarande oklart vad felet beror på, enligt SVT Halland. Därför görs inga elektiva operationer under onsdagen heller. Sjukhuset har nu beställt mobila reservkraftaggregat i väntan på att felet ska åtgärdas.  

Huvudströmmen fungerar som vanligt på Varbergs sjukhus och varken den akuta verksamheten eller förlossningsavdelningen uppges vara påverkade. Om sjukhuset även skulle tappa huvudströmmen, skulle det bara finnas batterikraft att hålla sjukhuset fungerande i en timme enligt hälso- och sjukvårdsdirektören.

Nyligen drabbades Nyköpings lasarett av ett omfattande strömavbrott. Strömmen försvann helt under fem timmar på stora delar av sjukhuset, två intensivvårdspatienter fick evakueras och sjukhuset stängdes för inkommande patienter. Den regionala sjukvårdsledningen började även att planera för en evakuering av sjukhuset.

Strömavbrottet inträffade i samband med ett underhållsarbete av elsystemet. Även reservkraften slogs ut. Efter händelsen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sagt att även mindre sjukhus bör ha dubbla reservlösningar för att säkra strömtillgången.

 

Läs också:

Nyköpings lasarett: »V planerade för en evankuering av 100 patienter«

MSB vill ha dubbla reservsystem på småsjukhus

Översvämning på Ryhov hotade att slå ut all ström