Patientnämnden i Stockholm har identifierat flera fall där barn som sökt akut vård hänvisats fram och tillbaka mellan olika vårdinstanser och vårdnivåer. Det handlar exempelvis om fall där barn bollats mer än en gång mellan närakut och akutmottagning.

Patientnämnden ser allvarligt på att barn i behov av vård slussas runt mellan olika vårdnivåer, inte minst eftersom barn har särskilda behov av skydd och stöd. Nämnden konstaterar också att brister i kunskap om vilka vårdgivare och vårdnivåer som kan behandla vissa sjukdomar och skador leder till felaktiga hänvisningar.

Patientnämnden kräver bland annat att hälso- och sjukvårdsnämnden nu ska redovisa vilka planerade förbättringsåtgärder som ska vidtas för att komma åt problemet.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, uppger för tidningen Mitt i att problemet bottnar i den ansträngda situationen för personalen i Stockholmssjukvården.

– Pressen skruvas upp för varje år. Det finns helt enkelt inte kapacitet längre, utan man skickar patienterna någon annanstans, säger han till tidningen.

Johan Styrud är dessutom kritisk till närakuterna, som införts som ett sätt att avlasta sjukhusens akutmottagningar.

– Det är en vårdnivå för mycket. Närakuterna är en gökunge som borde läggas ner. Det är en dyr lösning och jag är inte imponerad av effektiviteten. Pengarna borde läggas på vårdcentralerna och på sjukhusakuterna i stället, säger han till Mitt i.