Sedan den 1 juli betraktar Skatteverket inhyrning av vårdpersonal som momspliktig, vilket inte tidigare har varit fallet. Det slår ojämnt mot privat och offentligt driven sjukvård, eftersom den offentliga vården kompenseras för momsutlägg. 

Det finns bland annat en oro att momsen slår mot mindre sjukhus som har svårt att upprätthålla medicinsk kompetens utan läkarkonsulter. Momsen har väckt protester, inte bara bland privata vårdgivare utan också Läkarförbundet anser att det snedvrider konkurrensen

Centerpartiet har drivit frågan om en statlig ersättning för vårdmomsen. Nu har partiet kommit överens med regeringen och Liberalerna, och i budgeten för 2020 föreslår regeringen ett tillfälligt statsbidrag.

Det omfattar 210 miljoner kronor per år under en treårsperiod. Under den perioden ska de privata vårdgivarna kunna anpassa sig till den nya situationen.

– Pengarna kommer att gå till regionerna som sedan har ansvaret att kompensera de privata vårdgivarna för kostnadsökningarna, sa Centerpartiets ledare Annie Lööf under en presskonferens på onsdagen.

Men branschorganisationen Vårdföretagarna påpekar att en enda inhyrd läkare kan kosta en halv miljon kronor extra per år med den nya tolkningen av momsreglerna. Därför är organisationen tveksam till att de 210 miljoner kronorna räcker. »Det måste finnas beredskap att snabbt höja beloppet«, skriver Vårdföretagarna på sin webbplats.

Organisationen vill att lagen i stället ändras så att all vård undantas moms, såsom det var innan den 1 juli.

– Vi kommer att behöva titta på de långsiktiga konsekvenserna av den nya tolkningen och hur den kan neutraliseras på lång sikt. Det är en viktig del för att kunna garantera en jämlik vård och ökad trygghet i hela landet, sa Annie Lööf.

Läkarförbundet välkomnar överenskommelsen mellan regeringen, C och L om att budgetera en kompensation för vårdmomsen. Ordförande Heidi Stensmyren poängterar dock att förbundet kommer att ha ögonen på den analys som regeringen ska låta göra av momsens effekter.

– Till slut måste regelverket ändras så att vi uppnår jämlika konkurrensvillkor på vårdmarknaden. Vårdmomsen får inte fortsätta att drabba privatpraktiserande läkare med flera andra. I förlängningen är det patienterna som blir lidande när privat verksamhet begränsas och får läggas ned, säger Heidi Stensmyren i ett pressmeddelande.

 

Läs även:

Bakslag för privata vårdgivare – moms på personal

Region Uppsala begär lagändring om vårdmomsen

Beslut i riksdagen: Regeringen ska utreda vårdmomsens konsekvenser 

Ingen region redo att kompensera de privata för vårdmoms