Chalmers och Sahlgrenska universitetssjukhuset inleder nu samarbetet för att ta sig an utvecklingen av AI i vården. De båda Göteborgsinstitutionerna har en tradition av samarbete, vilken nu fördjupas till att även gälla AI-forskning.

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, menar att sjukvården måste ta större plats i teknikutvecklingen.

– Sjukvården behöver ta kommandot och flytta fram sina positioner inom artificiell intelligens, säger hon till Läkartidningen.

– Det finns redan en stor mängd lösningar som erbjuds. Men det är inte säkert att sjukvården vill ha alla, utan det gäller att vi matchar våra och patienternas behov med rätt lösning.

Ann-Marie Wennberg säger att AI behöver bli en viktig del i framtidens sjukvård om man ska klara det växande uppdraget. Hon är själv hudläkare och professor i dermatologi, och nämner som ett exempel AI:s potentiella användbarhet inom bilddiagnostik. 

– Om man kan få hjälp av en dator i vissa delar av arbetet kan läkarna ägna mer tid åt patienterna.

Chalmers och Sahlgrenska universitetssjukhuset har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete. Nu ska en gemensam forskningsagenda formuleras. Parterna har även skickat en ansökan till Regional utveckling, en del av Västra Götalandsregionen som sponsrar olika projekt.

 

Läs även:

»Kunskap om AI en vit fläck inom läkarprofessionen«

AI i sjukvården: »Viktigt att ta fram en etisk plattform«

Svenskar skeptiska till AI i vården

Drönarprojekt i Västerbotten får miljonstöd

Satsning på innovation och teknik för ST-läkare på Sahlgrenska