»Det var ovanligt stark kritik, den tar jag och regeringen på stort allvar. Nu agerar vi för att inhämta kunskap för att kunna gå vidare med frågan«, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en skriftlig kommentar till nyhetsbyrån TT.

Förra hösten presenterade hennes föregångare Annika Strandhäll (S) och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) flera förslag som rörde transpersoner. Ett av dessa var att sänka åldersgränsen för att få göra kirurgiska ingrepp från 18 till 15 år, utan att vårdnadshavarnas godkännande var nödvändigt.

Förslaget kritiserades dock av remissinstanser som Karolinska universitetssjukhuset och Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Därtill dömde Riksdagens lagråd ut remissen, bland annat på grund av att remissinstanserna var för få och remisstiden för kort.

Lagrådet tyckte också att flera frågor var obesvarade, såsom vilka juridiska konsekvenser en ändring skulle få. Rådet ifrågasatte bland annat om det är förenligt med Europakonventionen att ett beslut om könskorrigering blir barnens ansvar.

Förutom åldersgränsen ska Socialstyrelsen även utreda ett annat förslag från regeringen i fjol. Det går ut på att socialnämnderna ska få besluta om att ändra ett barns juridiska kön i de fall där vårdnadshavarna är oense. Socialstyrelsen ska också uppdatera sitt kunskapsstöd för barn och unga med könsdysfori (nuvarande är från 2015) och i detta särskilt lyfta fram att barnens och vårdnadshavarnas egna erfarenheter ska tillvaratas.

Myndigheten ska också se över kunskapsstödet som riktar sig till vården i behandlingen av barn och unga med könsdysfori. Det ska vara klart den 31 mars 2022. Socialstyrelsen ska vara klar med utredningen om de kritiserade lagförslagen den 31 mars nästa år.

Som Läkartidningen tidigare har berättat har även Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) fått regeringens uppdrag att genomföra en systematisk kunskapsöversikt om könsdysfori. SBU ska bland annat undersöka orsakerna till de senaste årens ökning av barn och unga som vänder sig till vården för utredning av könsdysfori.

 

Läs även:

SBU ska utreda könsdysfori

Smer vill att myndigheter stärker kunskapen om könsdysfori

Sahlgrenska stoppar behandlingar vid könsdysfori

Översikt: Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga