I dag måste läkare och sjuksköterskor som tidigare har varit anställda direkt av Region Skåne och som har gått till bemanningsföretag, vänta sex månader om de ska ta uppdrag i regionen. Den tiden vill Region Skåne höja till tolv månader.

Fackföreningarna är kritiska till karensen. Både Läkarförbundet Skåne (där de fyra lokala skånska föreningarna ingår) och Vårdförbundet har begärt en central förhandling enligt medbestämmandelagen. 

Region Skånes karenstid regleras i ramavtalet för upphandling. Det löper ut nästa år, vilket gett regionen en möjlighet att se över karenstiden.

Eftersom upphandlingen omgärdas av sekretess vill Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne, inte kommentera förslaget om karenstid närmare.

– När det gäller processen kan jag inte kommentera någonting. Och vi står inför central förhandling med Läkarförbundet och Vårdförbundet, och då brukar vi som part inte kommentera det innan vi satt oss ned och pratat tillsammans.

Erik Dahlman, ledamot i Läkarförbundet Skåne som ska förhandla med regionen, vill inte heller kommentera saken närmare av sekretesskäl. 

Sten Östenson, ledamot i Östra Skånes läkarförening samt i Sjukhusläkarna lokalt och nationellt, ser dock en risk att arbetsgivaren skjuter sig själv i foten. Han tror att regionen kan tappa ett antal läkare för gott. 

– Personligen ser jag det inte som ett bra arbetsgivarinitiativ. Jag är ganska säker på att om man gör en utvärdering efter att ha infört det här så visar det sig att man blivit av med medarbetare man annars hade haft tillgång till.

Vårdförbundet skriver i sin förhandlingsframställan att det är extra angeläget att arbetsgivaren presenterar en risk- och konsekvensanalys. Förbundet konstaterar också att regionens brist på information till facken strider mot samverkansavtalet.

Facebook skriver Vårdförbundet att en ökning av karenstiden kommer att »innebära uppenbara begränsningar« till karriärs- och löneutveckling. Förbundet är även »väldigt bekymrade över vilka konsekvenser på arbetsmiljön denna förändring kan få« för de medlemmar som stannar kvar i Region Skåne.

 

Läs även:

Västernorrland portar hyrläkare som bor i länet

Karenstid för anställda oroar läkarföreningen i Västra Götaland

Karens för VGR-anställda som vill jobba privat väcker kritik

Strid om karens för inhyrd vårdpersonal går vidare