Som Läkartidningen tidigare har berättat föreslår regeringens utredare Harriet Wallberg att undersköterska inte ska bli ett legitimationsyrke men få status som skyddad yrkestitel. Ett syfte med det är att kvalitetssäkra yrket och skapa en utbildning som är likadan över hela landet.

Läkarförbundet välkomnar förslaget att undersköterska blir en skyddad yrkestitel. Det skulle innebära att en lägstanivå för utbildningen delvis kan fastställas vilket är bra för vården, skriver förbundet i ett remissvar.

Men förslaget kan också få negativa konsekvenser för kompetensförsörjningen, om de som i dag utför arbetet inte formellt uppfyller kraven i framtiden. Läkarförbundet påpekar att »de som innan regleringen utfört dessa arbetsuppgifter besitter fortfarande samma kunskap som tidigare och blir fortsatt viktiga för verksamheten«.

Innan läkarstudenter får vikariera som underläkare är det vanligt att de vikarierar som undersköterskor. Det är viktigt både för studenten själv och för vården, menar Läkarförbundet som avslutar sitt remissvar:

»Vi förutsätter att läkarstudenter även fortsatt ska ha möjlighet att få utföra dessa arbetsuppgifter trots en reglerad yrkestitel för yrket undersköterska.«

På regeringens webbplats finns remissvaret och utredningen i sin helhet.

 

Läs även:

Undersköterskor föreslås få skyddad yrkestitel