Syftet med att ta bort specialitetsbevis och läkarlegitimationer i pappersform är att minska risken för att olämpliga läkare – eller personer med förfalskade papper – får jobb i svensk sjukvård. Utan bevis i pappersform är tanken att arbetsgivaren i stället ska kontrollera att den som anställs har den kompetens som hen uppger i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

– Pappret talar bara om status på legitimationen den dag du får det. Det talar inte om ifall du har legitimation eller inte, men det talar registret om. Vi vill att arbetsgivaren ska kolla med registret om man har legitimation i stället för att lita på pappret som de ser, sa Åsa Wennberg, tillförordnad enhetschef på Socialstyrelsen, till Läkartidningen i juni 2018.

Men förslaget, som skickades ut till berörda aktörer, väckte protester. Inspektionen för vård och omsorg och regionerna påpekade till exempel att det tar tid att få svar från registret, eftersom det inte finns någon möjlighet att göra egna slagningar för att kontrollera om någon har en läkarlegitimation eller inte.

Socialstyrelsen beslutade därför att frågan skulle utredas innan ett beslut fattas. Egentligen skulle utredningen ha startat förra året. Men nu har den skjutits upp på obestämd tid. Enligt Åsa Wennberg beror det på att myndigheten behöver prioritera andra frågor. En utredning kommer tidigast genomföras nästa år, men även det är oklart i nuläget.