Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. Foto: Jesper Cederberg

I augusti förra året åkte ordföranden Heidi Stensmyren, förbundsdirektören Hans Dahlgren, kommunikationschefen, förbundets nya chefsförhandlare, chefen för avdelningen arbetsliv och juridik samt två ledamöter som både sitter i styrelsen och förhandlingsdelegationen till Barcelona i fyra dagar.

Enligt SvD och Dagens Medicin var syftet att förbereda en strategi inför avtalsrörelsen. I början av nästa år går det nuvarande treåriga kollektivavtalet mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) ut. Men varken resten av förhandlingsdelegationen eller förbundsstyrelsen kände till resan. Styrelsen ska ha informerats först efter resan, och då i samband med ett annat ärende.

Till Dagens Medicin säger förbundsdirektören Hans Dahlgren att det var »en ren olyckshändelse«.

– Det är ingen som försöker dölja ett möte, säger han till tidningen.

Förhandlingsdelegationen består av åtta personer och leds av Heidi Stensmyren. Delegationens huvudsakliga uppgift är att fastställa riktlinjerna för och leda förbundets centrala förhandlingar inom samtliga avtalssektorer, samt att bereda frågor till förbundsstyrelsen.

Enligt uppgifter till SvD och Dagens Medicin har resan väckt kritik internt och setts som ett försök att dra upp egna riktlinjer inför avtalsrörelsen utan insyn från resten av förhandlingsdelegationen. 

Det uppges även finnas ett missnöje med Läkarförbundets ledning. Bland annat skriver SvD att kritiker tycker att förbundet har blivit toppstyrt och att beslut fattas utan insyn.

En anonym person, som enligt SvD sitter i förbundsstyrelsen, säger att styrelsen inte har varit tillräcklig kritiskt till Heidi Stensmyren och Hans Dahlgren.

Heidi Stensmyren beskriver resan till Barcelona som en del av »det löpande planeringsarbetet« och säger att gruppen bodde i förbundets egna lägenheter. Hon uppger vidare att hon inte känner igen kritiken om att Läkarförbundet skulle ha blivit toppstyrt under hennes ledning.

– Det är tråkigt att höra. Vi har gjort ett stort förändringsarbete som fortfarande pågår, säger hon till SvD.

Läkartidningen söker Heidi Stensmyren för en kommentar.

Läs också:

Arbetsmiljön på Läkarförbundet får kritik