I 11 artiklar skildrar tidningen Sjukhusläkaren situationen på landets intensivvårdsavdelningar. Intensivvårdsläkare från norr till söder vittnar om hur vårdplatsbristen leder till en pressad arbetsmiljö och svåra prioriteringar. En trend är det ökade antalet transporter av intensivvårdspatienter mellan olika IVA-avdelningar som sker på grund av resursbrist. De har mer än fördubblats sedan 2010. Det visar en granskning som Sjukhusläkaren gjort på basis av Svenska intensivvårdsregistrets statistik.

Och intensivvårdspatienter som transporteras på grund av resursbrist löper en statistiskt säkerställd ökad risk på 24 procent att dö. Det visar en studie gjord av Fredric Parenmark, överläkare i anestesi- och intensivvård vid Gävle sjukhus.

År 2010 skedde sådana riskfyllda transporter i 0,84 procent av alla vårdtillfällen vid landets intensivvårdsavdelningar, och förra året var siffran 2,07 procent. På Sahlgrenska universitetssjukhusets centrala intensivvårdsavdelning var andelen uppe i närmare 10 procent i augusti i år.

– Det var »all time high« här i förra veckan. Åtta patienter skickades in eller ut på en dag! Detta skapar en väldigt svår situation, för det handlar ju om kritiskt sjuka människor, säger Kai Knudsen, överläkare på Sahlgrenska till Sjukhusläkaren.

Pether Jildenstål, docent vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, säger till tidningen Sjukshusläkaren att trenden är att de som flyttas är allt sjukare. Fler intensivvårdsplatser är ett absolut måste, anser han.

Läs hela temat Intensivvård.