Anders Svenningsson, professor i neurologi och överläkare på Danderyds sjukhus, är på plats på den stora MS-kongressen i Stockholm. Foto: Privat

Den årliga kongressen ECTRIMS pågår på Älvsjömässan i Stockholm sedan i onsdags och ser i år ut att locka mellan 9 000 och 10 000 MS-forskare från hela världen.

Anders Svenningsson, professor i neurologi och överläkare vid Danderyds sjukhus i Stockholm, tycker att det är uppmuntrande att det kommer allt mer långtidsdata och »realworlddata« som visar att tidig, effektiv behandling vid multipel skleros, MS, är bra på lång sikt.

– Det är hoppingivande att sjukdomen genomgående tenderar att ändra sitt förlopp till ett mer godartat. Det verkar mest förklaras av vi behandlar bättre, även om det till viss del också kan förklaras av att vi är bättre på att leta efter sjukdomen och därför hittar fall som inte är så allvarliga.

Han konstaterar också att »det börjar se lite mer hoppfullt ut att hitta en angreppspunkt på att sjukdomen ändå är långsamt progressiv hos väldigt många«.

– Det är inte så att vi har löst detta, men bit för bit görs det mer och mer seriösa studier på naturen av den progressiva sjukdomen.

Ett hett område, som han tror kommer att växa ytterligare framöver, är tarmflorans koppling till inflammation.

– Man börjar mer och mer kunna härleda kopplingen mellan tarmfloran och inflammation i kroppen ända in i centrala nervsystemet.

Enligt Anders Svenningsson öppnar det för en bredare angreppspunkt än bara läkemedel vid MS.

– Jag tror att det här på sikt kan få väldigt stora konsekvenser när det handlar om att förebygga och kanske även för att kunna jobba mer med kost och den typen av hälsorelaterade åtgärder som tillägg till den vanliga behandlingen, säger han och fortsätter:

– Än så länge har jag inte sett några studier där man utifrån ett tillräckligt strikt vetenskapligt perspektiv har utvärderat antiinflammatorisk kost, men det tror jag är något som kommer att komma. Och med det i bagaget tror jag att vi inom inte allt för lång tid kommer att kunna ge någon form av grova rekommendationer, eller i alla fall information om att »det här har vi sett har en positiv effekt i nervsystemet«.