Gustav Tinghög, beteendeekonom och biträdande professor vid Linköpings universitet. Foto: Thor Balkhed/Linköpings universitet

Det är känt att många beslut efter varandra kan leda till en beslutströtthet. Hur det ser ut med den saken i sjukvården ville några forskare vid Linköpings universitet undersöka.

I en studie som nyligen publicerats i Health Economics har forskarna tittat på hur beslutströtthet påverkat ortopeders beslut om operation. Resultatet visade att i början av läkarnas arbetsskift bokades drygt 40 procent av patienterna in för operation, medan motsvarande siffra i slutet av ett pass var knappt 22 procent.

– Det är mentalt jobbigt att väga fördelar mot nackdelar, och då undviker man att fatta beslut som involverar risk. Då vill man gärna skjuta upp de besluten till ett senare tillfälle, säger Gustav Tinghög, beteendeekonom och biträdande professor vid Linköpings universitet.

Han är en av författarna till studien med namnet »The effect of decision fatigue on surgeons’ clinical decision making«. Han tillhör också Jedi lab (Judgement, emotion, decision and intution lab) och Prioriteringscentrum, ett kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg, som har varit en del i projektet.

Studien genomfördes på en klinik med åtta ortopeder. Data från 133 arbetsskift undersöktes, vilka omfattade 848 patientbesök för fot-, knä- och höftproblem. Kirurgerna hade antingen arbetat förmiddag, eftermiddag eller dubbelpass. Tendenserna var de samma i alla tre fall – andelen beslut om operation minskade ju senare på dagen det blev.

Resultatet ligger i linje med tidigare forskning om beslutströtthet. Gustav Tinghög berättar om andra studier där läkare tenderar att förskriva mer antibiotika i slutet av arbetsdagen för att man inte orkar säga nej till patienter, eller där vårdpersonalens handhygien försämras allt eftersom arbetsdagen lider mot sitt slut. 

– Det är kanske självklarheter för många, men man påverkas i sitt beslutsfattande av att fatta många beslut, på ett sätt man kanske inte är medveten om. 

Han fortsätter:

– Det finns något här som inte har med medicinskt tillstånd att göra, som påverkar vilken typ av vård patienter får. Det känns inte så bra, även om det kanske inte är så förvånande. Det är viktigt att tänka på – läkare är också människor. Man måste se till att man har pauser och möjlighet till återhämtning.

Studien finns att läsa på Health Economics webbplats.