Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har beslutat om ett fastläkarsystem i regionen. Det meddelar nu det blågröna regionstyret.

De vårdcentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare ska få en särskild ersättning. Ersättningen uppges motsvara cirka 3 procent högre grundersättning. För en medelstor vårdcentral i regionen beräknas det handla om knappt 1 miljon kronor.

– Skulle vi ställa kravet 100 procent så blir det inte riktigt en morot. Vi kallar det ett första steg, att man ska klara detta för 70 procent av sina patienter för att kunna få den här stimulansersättningen, säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

Syftet med ersättningen är att göra det mer attraktivt, exempelvis för stafettläkare, att arbeta på en ordinarie tjänst vid regionens vårdcentraler. Det ska också skapa ekonomiska förutsättningar för vårdcentralerna att kunna rekrytera fler fastläkare.

I systemet avgränsas antalet patienter som en läkare kan ansvara för till mellan 600 och 2 400 patienter. Patienterna ska informeras om vem som är deras fasta läkare. 

Tanken med att avgränsa uppdraget för läkarna är bland annat att stärka kontinuiteten och förbättra tillgängligheten för patienterna, men det handlar också om att minska arbetsbelastningen och på så sätt göra det mer attraktivt att arbeta i primärvården.

En siffra som ofta nämns i debatten om listningstak är 1 500 patienter per läkare.

– Det går inte att ha 2 400 multisjuka, men det går att 2 400 ganska friska. Därför har vi också satt en gräns i det vi kallar listpoäng, alltså max 2 400 snittpatienter, säger Jonas Andersson.

Listningen ska dock fortsatt ske på vårdcentral. Och hur stort åtagande varje läkare ska ta blir enligt Jonas Andersson en fråga som man får komma överens om ute på vårdcentralerna.

– Det är upp till vårdgivarna och den enskilde läkaren att komma överens om hur många man tar ansvar för.

De läkare som ska kunna vara fastläkare är specialister i allmänmedicin, geriatrik, barn- och ungdomsmedicin samt läkare som går sista året på sin ST-utbildning.

– Vi har också sagt att vi öppnar för andra specialister som är under pågående dubbelspecialisering till specialist i allmänmedicin att ta sig an en lista. Det är ett sätt att locka över folk med andra specialiteter som vill pröva på primärvården.

Systemet med ersättning för fast läkare införs i januari 2020. Kostnaden beräknas bli 160 miljoner kronor per år. Finansieringen ska inledningsvis ske med hjälp av statsbidrag.

Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening, är positiv till satsningen.

– Vi tycker att grundprincipen är otroligt viktig, det vill säga att man ska ha en fast läkare och att det för läkarna ska finnas möjlighet till ett listningstak för att få en dräglig situation och de ska kunna göra ett bra jobb, säger hon.

I nuläget har hon dock svårt att uttala sig om vilka eventuella konsekvenser reformen kan få.

– Hur det här i realiteten ska fungera och hur man tänker sig upplägget, det behöver vi lite mer information om. Vi ser fram emot att föra en dialog med arbetsgivaren kring det, säger Emelie Hultberg.