Prioriteringsfunktionen i ambulansvården, där de medicinska bedömningarna görs, når inte upp till kraven. Det anser de styrande partierna i Västra Götalandsregionen – Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Funktionen drivs sedan i våras av regionens egen aktör Sjukvårdens larmcentral, som övertagit den från SOS Alarm, ett bolag som ägs gemensamt av staten och Sveriges Kommuner och landsting (SKL). De båda parterna samverkar med varandra. Men det finns en hel del gnissel i maskineriet, visar en granskning i Göteborgs-Posten.

Tjänstemän inom regionen menar att Sjukvårdens larmcentral inte klarar sitt uppdrag. Anställda på larmcentralen hävdar å sin sida att de motarbetas av SOS Alarm.

Konflikten har blivit infekterad och beskrivs av vissa anställda som ett »krig«. SOS Alarm anklagas bland annat för att överbelasta Sjukvårdens larmcentral med telefonsamtal för att visa att regionens egen verksamhet inte klarar trycket. Samtidigt anklagas chefer inom Sjukvårdens larmcentral för att elda på konflikten och försöka få anställda att hata SOS Alarm.

Förutom samarbetssvårigheterna och brister i resultaten, påpekar de styrande partierna att verksamheten kostar betydligt mer än beräknat.

– Det är ytterst olyckligt att denna situation uppstått för alla inblandade parter. Inte minst för invånarna i Västra Götaland som har rätt att förvänta sig bättre. Det har dessutom gått prestige i den här frågan och det är oacceptabelt. Nu krävs det att stå upp och ta ansvar och att åtgärder vidtas för att komma till rätta med problemen, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

Partierna begär nu att regionstyrelsen ska få »handlingsutrymme att kunna vidta de åtgärder som krävs för att förbättra situationen för prioriteringsfunktionen«. I det ingår också kunna genomföra en ny upphandling av en annan utförare, om problemen kvarstår.