Tobias Perdahl, chefsläkare och medgrundare av Doktor 24, tycker att SKL ska köpa in tekniken i stället för att utveckla från grunden. Foto: Pressbild (Doktor 24)

Regeringen stödjer i år Sveriges Kommuner och landsting (SKL) med 33 miljoner kronor till utveckling av 1177 Vårdguiden. Totalt räknar regeringen med att skjuta till 263 miljoner kronor till och med 2021. Tanken är bland annat att göra 1177 till en tydligare nationell portal för vård, med bland annat en utbyggd funktion för triagering.

Den här satsningen välkomnas av flera nätläkarbolag som Läkartidningen har pratat med. Den ses som viktig del i omställningen till en nära vård.

Men några ifrågasätter också att regeringen satsar så mycket pengar på att 1177 Vårdguiden ska utveckla tjänster som nätläkarbolagen redan har tagit fram.

»Digital vård som är tillgänglig är uppskattat av patienterna, det vet vi som jobbat med detta i flera år nu. Vad som är mindre lätt att förstå är varför politikerna ser behovet av att själva, flera år senare, försöka sig på att utveckla komplexa tjänster som redan finns och är välfungerande«, skriver Livia Holm, policy- och kommunikationschef på Kry, i ett mejl till Läkartidningen.

Tobias Perdahl, chefsläkare och medgrundare av Doktor 24, är inne på samma spår.

– Vi tycker att man – i den mån man kan – ska köpa in sådan teknik, snarare än att sätta sig på kammaren och utveckla den under fem års tid. Det här behöver komma ut i stor skala, säger han till Läkartidningen.

Tobias Perdahl menar att de tjänster som SKL efterfrågar redan finns på den privata marknaden och skulle kosta regeringen en bråkdel att köpa, jämfört med att utveckla från grunden. Samtidigt ser han en stor efterfrågan bland regionerna som vill ha tekniska lösningar så snart som möjligt.

En utmaning för 1177 Vårdguiden är att skapa en standard för vårdinformation så att patientdata kan röra sig obehindrat mellan olika vårdgivare, inklusive privata nätläkare. Men trots en god dialog med SKL och Inera, menar Tobias Perdahl att det brukar vara svårt för privata vårdgivare få ta del av Ineras infrastruktur.

– Ledtiderna för att få access kan vara upp till ett år. Och ett års väntan kan vara förödande för en privat aktör som inte har en aldrig sinande skatteintäkt att hämta pengar ifrån. 

Läs även:

1177 injiceras med 33 miljoner för utveckling