Det är fortsatta problem med leveranser av sjukvårdsmateriel till Region Sörmland, Västmanland, Dalarna, Örebro och Uppsala.

Distributören Apotekstjänst meddelade under måndagen att alla leveranser beräknades vara i igång i normal omfattning i dag, onsdag. Men nu backar företaget från det uttalandet.

– Tyvärr är det inte så, jag kan inte säga exakt varför, det har uppstått komplikation och vi måste prioritera de akuta beställningarna, säger Eric Aronson, talesperson på Apotekstjänst, till SVT Nyheter Örebro.

När de ordinarie leveranserna kan vara igång kan han inte svara på. Däremot ger han en förklaring till varför Apotekstjänst inte kunnat leverera till regionerna.

– Det var tomt på hyllorna när vi tog över uppdraget och eftersom det var en brist ute hos regionerna har det blivit logistikproblem. Avtalet angav andra nivåer av leveranser, säger Eric Aronson.

Han säger också att företaget fått beställningar utanför det ordinarie beställningssystemet, exempelvis via telefon och mejl, vilket gjort att orderhanteringen tagit extra lång tid.

Petter Karlsson, enhetschef för den regiongemensamma Varuförsörjningen som sköter upphandlingen av sjukvårdsmateriel för de fem regionerna, kan i nuläget inte svara på om antalet beställningar överskridit det som anges i avtalet.

Däremot uppger han för SVT Nyheter Örebro att avtalet tillåter beställningar via mejl, telefon och fax.

Leveransproblemen uppkom i samband med att Apotekstjänst den 1 oktober tog över som distributör för de fem regionerna.

Det besvärliga läget har medfört att fyra av de fem drabbade regionerna gått upp i stabsläge.

I Region Uppsala har Akademiska sjukhuset sedan i torsdags förra veckan fått ställa in planerad slutenvård och planerade operationer.

I dag, onsdag, meddelade regionen att stoppet förlängs över torsdagen och fredagen. Enligt sjukhuset täcker de leveranser man fått inte behovet för att bedriva vård i normal omfattning, och av säkerhetsskäl reserveras det material som finns för medicinskt angelägna operationer.

Berörda patienter kommer att kontaktas.

Akutsjukvården vid Akademiska, vården av inneliggande patienter och vård vid öppenvårdsmottagningar som inte rör medicinska ingrepp fungerar dock som vanligt.

Läs mer:

Apotekstjänst riskerar vite

Förlängt stopp för planerade operationer vid Akademiska

Leveransproblemen fortsätter – Västmanland och Dalarna i stabsläge

Socialstyrelsen har gått upp i stabsläge

Akademiska ställer in alla planerade operationer