Arbetsdomstolen, Ryningska palatset i Gamla stan, Stockholm. Foto: Wikimedia commons

AT-läkaren hade gjort tre av fyra block när denne anklagades för att vara omdömeslös, samvetslös och ha en misstänkt personlighetsstörning. Det ledde till att Socialstyrelsen drog in AT-läkarens förordnande. Hon var då inte välkommen tillbaka till jobbet men fick behålla sin lön.

Läkarförbundet skriver i sin stämningsansökan att AT-läkaren noterat att den personliga relationen med AT-chefen hade förändrats. Men läkaren uppfattade aldrig att det fanns några anmärkningar mot henne. Förbundet menar därför att arbetsgivaren har brustit i skyldigheten att tillhandahålla handledning.

Efter det inträffade mådde AT-läkaren dåligt och sjukskrevs. Hon överklagade också Socialstyrelsens beslut, vilket dock avslogs.

AT-läkaren arbetade som undersköterska i hemtjänsten under 1,5 år och överklagade så småningom Socialstyrelsens beslut till Kammarrätten. Där fick AT-läkaren rätt och myndighetens beslut hävdes. Socialstyrelsen nekades prövning i Högsta förvaltningsdomstolen.

Läkarförbundet menar att Västra Götalandsregionen har brutit mot de kollektivavtalade bestämmelserna om att läkare har rätt till förlängt förordnande för att uppnå legitimation. Förbundet yrkar skadestånd på närmare 450 000 kronor plus ränta, samt skadestånd till Läkarförbundet på 40 000 kronor.

AT-läkaren har nu anställning i en annan region och är på väg att ta sin legitimation.