I fjol gjordes 1,9 miljoner besök till akutmottagningarna på landets sjukhus, visar nya siffror från Socialstyrelsen. Det är minskning med 1,5 procent jämfört med 2017.

Antalet besök minskade i sju regioner. Stockholm stod för den största minskningen med 11 procent, motsvarande 48 000 besök. Det kan dock ha att göra med en omorganisation av vården.

– En förklaring till minskningen i Region Stockholm kan vara regionens satsning på närakuter, säger Mats Granberg, sakkunnig på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

– En annan tänkbar orsak som i viss mån kan bidra till minskningen i Region Stockholm skulle kunna vara att fler söker sig till nätläkare, framför allt när det gäller mindre allvarliga tillstånd.

Väntetiderna har knappt förändrats. Mediantiden för en läkarbedömning låg på ungefär en timme för hälften av patienterna. Det är en marginell minskning mot 2017. 

Men variationen är stor. I Norrbotten var väntetiden kortast med dryga 30 minuter. I Västra Götaland var tiden längst, över 70 minuter. Det är dock en förbättring mot de två föregående åren.

Samtidigt har vistelsetiden på akuten ökat. Mediantiden för ett helt besök var i fjol 3 timmar och 40 minuter, vilket är en ökning med 6 minuter. Vart tionde besök varade mer än 7 timmar och 49 minuter, vilket är en ökning med 11 minuter.

Den nya statistikrapporten finns på Socialstyrelsens webbplats.