I somras rådde ett ansträngt vårdplatsläge på flera håll i landet. Läkartidningen rapporterade att brist på vårdplatser ställde till problem vid bland annat Skånes universitetssjukhus i Lund, Södra Älvsborgs sjukhus och inom Stockholmssjukvården.

Nu har Sveriges Kommuner och landsting (SKL) publicerat sommarsiffrorna för överbeläggningar och antalet utlokaliserade patienter i den somatiska slutenvården.

Under juni, juli och augusti var det i snitt 6 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser i landet. Det är en försämring jämfört med motsvarande period förra året. Då låg snittet på 5,5.

En positiv förändring jämfört med fjolårssommaren är att antalet utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser minskat från strax över 3 till knappt 2,5.

Flest överbeläggningar var det i Västra Götaland. Enligt SKL:s siffror var regionens sommarsnitt 9,8 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser.

– Detta är ett jättestort problem i den kliniska vardagen som väldigt många av våra medlemmar också beskriver. Vi försöker påtala i alla de forum där vi finns att man måste komma tillrätta med detta. Det pågår en del arbeten men det går långsamt, säger Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening.

Hon tror att en förklaring till resultatet är regionens svårigheter med att bemanna och upprätthålla en god arbetsmiljö.

– Man har inte lyckats rekrytera och behålla personal för att kunna hålla vårdplatserna öppna. 

Hur skulle du beskriva vårdsommaren i Västra Götaland?

– När jag hör mig för bland medlemmarna är bilden att det är en tuff situation och att vi har vant oss vid en hög belastning sommartid. Det är nästintill ett normaltillstånd att det är överbeläggningar och att man inte hinner med. Många beskriver att det varit en »tuff sommar som vanligt«, där vi går på knäna och pusslar så gott vi bara kan för att ändå upprätthålla god patientvård.

Finns det någon åtgärd som är särskilt viktig för att komma åt problemet med överbeläggningar?

– Det finns ju massor av åtgärder, men jag skulle vilja säga att man måste våga ge chefer i första linjen förutsättningar för att skapa en bra arbetsmiljö. I det skulle jag vilja lägga in att det också behövs ett högre löneläge generellt.

En region som sticker ut i positiv bemärkelse är Region Kalmar län. Där var antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter 0,5 respektive 0,4 per 100 vårdplatser under sommaren, vilket är långt under rikssnittet.

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kalmar län, uppger för Läkartidningen att regionens utvärdering av sommarsjukvården ännu inte är klar.

– Men känslan efter sommaren var ändå att vi inte har haft särskilt mycket överbeläggningar eller utlokaliserade patienter, även om det har förekommit, säger han.

Johan Rosenqvist tror att en del av förklaringen har att göra med att man arbetat hårt med det interna samarbetet mellan klinikerna.

– Sjukhusledningarna är aktivt engagerade i att varje dag se över platssituationen och man hjälps åt väldigt väl över gränserna på många olika sätt med att ta hand om patienter eller att hjälpa till med personal. Men det här tror jag att många sjukhus gör. Vi är nog inte unika, säger han.

En annan förklaring kan ligga i att sjukhusen i regionen inte är alltför stora.

– Det innebär att det är ganska lätt att få en överblick, att veta var man har resurser och inte. Det kan förstås vara svårare på ett stort sjukhus. Men det är bara mina spekulationer.

Johan Rosenqvist anser att vården i Region Kalmar överlag fungerade ganska bra under sommaren, trots stor tillströmning av turister i länet samt att man gick ner i antalet vårdplatser.

– Generellt så är det akutmottagningarna och medicinklinikerna där vi har de största belastningarna, och det blir förstås tufft att arbeta där tidvis. Övriga delar har fungerat väl i sommar. Det är alltid svårt att gradera för varje sommar är unik, men över hela linjen får man säga att det varit acceptabelt, men med ett väldigt högt tryckt inom de här områdena. Där har det varit tufft.

Läs också:

Brist på vårdplatser runt om i landet