All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset till och med torsdag morgon. Det meddelar Region Uppsala i ett pressmeddelande.

– Vi har fått vissa leveranser under helgen, men vi har ännu inte kommit upp i de nivåer som krävs för att vi ska kunna bedriva normal verksamhet och samtidigt ha beredskap för att klara av akuta händelser, till exempel en större olycka, säger Mikael Köhler, chefläkare vid Akademiska sjukhuset, i pressmeddelandet.

Akutsjukvården vid Akademiska, vården av inneliggande patienter och vård vid öppenvårdsmottagningar som inte rör medicinska ingrepp fungerar dock som vanligt. Vården vid Lasarettet i Enköping och vid länets vårdcentraler bedrivs också som normalt.

– Vi arbetar intensivt med att få försörjningen av sjukvårdsmaterial att fungera och vi undersöker alternativa lösningar. Vi har i nuläget ingen prognos för när problemen ska vara helt lösta, säger Mikael Köhler.

Beslut gällande torsdagens planerade operationer ska enligt Region Uppsala fattas på onsdag förmiddag.

Bristen på förbrukningsartiklar har gjort att också Region Örebro län, Region Dalarna, Region Västmanland gått upp i stabsläge. Region Sörmland, som också är drabbad av leveransproblemen, har i nuläget inte gått upp i stabsläge.

Orsaken till problemen är att Varuförsörjningen, som sköter upphandling av förbrukningsmateriel för de fem regionerna, bytte distributör den 1 oktober.

Den nya distributören, Apotekstjänst AB, har sedan starten haft stora problem med sina IT-system. Det har inneburit att många varor inte kommit fram till sjukvården i dessa regioner.

I helgen fick regionerna kritik för bristande beredskap från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Jan-Olof Olsson, expert på försörjningsberedskap vid MSB uppger för nyhetsbyrån TT att regionerna brustit i risk- och sårbarhetsanalysen när man gjort upphandlingen.

– Regionerna är ansvariga enligt hälso- och sjukvårdslagen att säkerställa att de har bland annat förbrukningsartiklar, säger han till TT och fortsätter:

– Är man verksamhetsansvarig får man säkerställa att leverantören klarar av att leverera från start eller köra överlappande, så att man har leveranser kvar från den gamla leverantören tills man ser att den nya kommit upp på banan.

Jan-Olof Olsson menar att vården skulle vara mindre sårbar om sjukhusen byggde upp större lager.

– Ofta ser man lager enbart som en kostnad, men när man har samhällsviktig verksamhet där man är beroende av förbrukningsartiklar måste man undvika sådana här situationer. Det är en försäkringsavgift.

Läs mer:

Leveransproblemen fortsätter – Västmanland och Dalarna i stabsläge

Socialstyrelsen har gått upp i stabsläge

Akademiska ställer in alla planerade operationer